Zaštita za djecu

Funkcija Child Lock (Zaštita za djecu) omogućava blokiranje gumba kako se ciklus pranja koji ste odabrali ne bi mogao mijenjati.

Aktiviranje/deaktiviranje

Ako želite uključiti ili isključiti funkciju Child Lock (Zaštita za djecu), istovremeno pritisnite gumbe Temp. (Temperatura) i Spin (Centrifugiranje) na 3 sekunde.

Indikator “Zaštita za djecu “ uključuje se kada je ova značajka aktivirana. Kada je uključena funkcija Child Lock (Zaštita za djecu), radi samo gumb Napajanje. Funkcija Child Lock (Zaštita za djecu) ostaje uključena čak i kad se perilica uključi i isključi ili nakon isključivanja i ponovnog uključivanja kabela za napajanje.

Isključivanje zvuka

Funkcija Sound Off (Isključivanje zvuka) može se odabrati u svim ciklusima. Kada je odabrana ova funkcija, zvuk je isključen za sve cikluse. Te se postavke zadržavaju čak i nakon uzastopnog uključivanja i isključivanja perilice.

Aktiviranje/deaktiviranje

Ako želite aktivirati ili deaktivirati funkciju Sound Off (Isključivanje zvuka), istovremeno držite pritisnutima gumbe Spin (Centrifugiranje) i Option (Opcija) 3 sekunde.

Indikator za “Isključen zvuk “ uključuje se kada se aktivira ova značajka.

KORIŠTENJE 03  

Odgoda završetka pranja

Perilicu možete podesiti tako da automatski završi pranje kasnije, odabirom odgode između 3 i 19 sati (u koracima od 1 sata). Prikazani sat pokazuje vrijeme kada će pranje završiti.

1.Otvorite dovod vode za perilicu.

2.Stavljajte jedan po jedan komad rublja u bubanj, bez pretrpavanja.

3.Za uključivanje perilice pritisnite gumb Napajanje.

4.Dodajte deterdžent i po potrebi omekšivač ili deterdžent za pretpranje u odgovarajuće odjeljke u ladici za deterdžent.

5.Odaberite odgovarajući ciklus i opcije za rublje.

6.Pritišćite gumb Delay End (Odgoda završetka pranja) dok ne postavite vrijeme odgode.

7.Pritisnite gumb Pokretanje/pauza.

Uključit će se indikator “Odgoda završetka pranja “, a sat će započeti s odbrojavanjem dok ne dođe do postavljenog vremena.

8.Za isključivanje funkcije Delay End (Odgoda završetka pranja) isključite perilicu za rublje i zatim je ponovno uključite pritiskom na gumb Napajanje.

Hrvatski - 25

Untitled-625

 

 

2014-03-18 �� 7:23:42