Juhtpaneeli kasutamine

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Tsüklivalija

Valige pesutsükkel ja tsentrifuugimiskiirus.

Lisateabe saamiseks iga tsükli kohta vt jaotist„Tsüklivalija kasutamine” lk 24.

2.Digitaalne näidik

Kuvab pesutsükli järelejäänud aja, teabe pesemise kohta ning veakoodid.

3.Nupp Temp. (temperatuur)

Vajutades korduvalt seda nuppu, saate valida erinevate veetemperatuuride vahel: külm vesi , 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C ja 95 ˚C.

4.Nupp Spin (tsentrifuugimine)

Vajutades korduvalt seda nuppu, saate valida erinevate tsentrifuugimiskiiruste vahel.

WF70F5E**4*, WF70F5E**H*

Loputusvee hoidmine,

, 400, 800, 1200, 1400 p/min

WF70F5E**2*, WF70F5E**M*

Loputusvee hoidmine,

, 400, 800, 1000, 1200 p/min

WF60F4E**2*, WF60F4W**M*

 

 

WF60F4E**0*, WF60F4W**L*

Loputusvee hoidmine,

, 400, 600, 800, 1000 p/min

 

 

 

Loputusvee hoidmine: pesu jääb viimasesse loputusvette ligunema. Enne pesu väljavõtmist

Märgutuli ei peab teostama kas vee väljutamise või tsentrifuugimistsükli. põle

(Kõigi märgutulede kustumine viitab režiimile Rinse Hold (loputusvee hoidmine).)

Tsentrifuugimiseta: pesu jäetakse pärast viimast vee väljutamist tsentrifuugimata trumlisse.

Eesti - 22

Untitled-1 22

 

 

2014-03-18 �� 6:17:43