Curăţarea filtrului de scame

Vă recomandăm să curăţaţi filtrul de scame de 5 sau 6 ori pe an sau ori de câte ori este afişat codul de eroare„5E”. Dacă se acumulează substanţe străine la filtrul de scame, eficienţa spălării va fi redusă.

ATENŢIE: Înainte de a curăţa filtrul de scame, aveţi grijă să deconectaţi maşina de spălat de la priza de curent.

ATENŢIE: Nu demontaţi filtrul de scame în timp ce maşina este în funcţiune. În caz contrar, riscaţi să se scurgă apă fierbinte.

1. Deschideţi uşiţa filtrului apăsând în jos şi trăgând de mâner.

A

2. Evacuaţi apa rămasă (consultaţi secţiunea„Golirea maşinii de spălat în situaţii de urgenţă” de la pagina 30.)

Dacă desfaceţi filtrul de scame înainte de a goli apa rămasă, aceasta se poate scurge.

3. Deşurubaţi capacul filtrului de scame (A) rotindu-l către stânga.

4. Îndepărtaţi murdăria sau alte materiale din filtrul de scame. Asiguraţi-vă că rotorul pompei de evacuare din spatele filtrului de scame nu este blocat.

5. Înlocuiţi filtrul de scame.

6. Închideţi uşiţa filtrului.

Aveţi grijă să puneţi la loc filtrul de scame după curăţarea acestuia. Dacă filtrul de scame nu este montat la loc în maşina de spălat, aceasta poate funcţiona necorespunzător sau pot apărea scurgeri de apă.

Strângeţi bine filtrul de scame după curăţare. În caz contrar, pot apărea defecţiuni sau scurgeri de apă.

Curăţarea suprafeţelor exterioare

1.Ştergeţi suprafeţele maşinii de spălat, inclusiv panoul de control, cu o cârpă moale şi cu un detergent de uz casnic neabraziv.

2.Utilizaţi o cârpă moale pentru a usca suprafeţele.

ATENŢIE: Nu turnaţi apă pe maşina de spălat.

Română - 31

CURĂŢARE 04  

Untitled-10 31

 

 

2014-03-18 �� 7:30:09