První praní

Před prvním praním prádla musí proběhnout úplný cyklus praní naprázdno (bez naplnění prádlem).

1.Otevřete přívod vody do pračky.

2.Přidejte malé množství pracího prostředku do přihrádky pro hlavní praní v zásuvce pro prací prostředek.

3.Stisknutím tlačítka Napájení zapněte pračku.

4.Pomocí Cycle Selector (Voliče cyklu) vyberte cyklus Rinse+Spin (Máchání + odstřeďování).

5.Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit.

Tím z bubnu pračky odstraníte případný zbytek vody ze zkušebního spuštění u výrobce.

Základní pokyny

1.Otevřete přívod vody do pračky.

2.Vložte prádlo volně do bubnu, aniž byste ho přeplnili.

VAROVÁNÍ: Nevkládejte do pračky větší množství, než odpovídá jedné dávce. Velikost dávky pro jednotlivé typy prádla uvádí přehled v části„Určení velikosti dávky“ na straně 29.

Neperte voděodolné prádlo v normálním cyklu, pouze v cyklu Outdoor Care (Venkovní oblečení).

3.Zavřete dvířka tak, aby se zablokovala západka.

VAROVÁNÍ: Po pracím cyklu může zůstat prací prostředek v předním gumovém těsnění pračky nebo těsnění dvířek. Před zavřením dvířek veškerý zbývající prací prostředek odstraňte, protože by mohl způsobit únik vody.

VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že prádlo není zachycené v dvířkách, protože by mohla unikat voda.

4.Stisknutím tlačítka Napájení zapněte pračku. Funkce Last Memory (Paměť nastavení)

Při zapnutí pračky se na ovládacím panelu zobrazí naposledy použité nastavení. Pokud jste však jako poslední nastavení používali cykly Rinse+Spin (Máchání + odstřeďování) nebo Spin (Odstřeďování), tato funkce nebude aktivována.

Pokud po zapnutí pračky pohnete třeba jen trochu s Cycle Selector (Voličem cyklu), tato funkce přestane být aktivní a ovládací panel se resetuje.

5.Do příslušných přihrádek v zásuvce pro prací prostředek přidejte prací prostředek a v případě potřeby také aviváž či prací prostředek pro předpírku.

6.Vyberte příslušný cyklus a volby pro dávku prádla. Rozsvítí se příslušné kontrolky a na displeji se zobrazí odhadovaná zbývající doba cyklu.

7.Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit.

VAROVÁNÍ: Během praní se nedotýkejte skla dvířek pračky, které může být horké.

VAROVÁNÍ: Je-li pračka v chodu, neotvírejte zásuvku pro prací prostředek ani odpadový filtr. Hrozí opaření horkou vodou nebo párou.

POUŽITÍ 03  

Čeština - 21

Untitled-221

 

 

2014-03-18 �� 6:19:46