Čišćenje ladice za deterdžent i udubljenja u ladici

1.Pritisnite ručicu za otpuštanje (A) s unutarnje strane ladice za deterdžent i

izvucite ladicu za deterdžent.

A

2. Izvadite ručicu za otpuštanje (A) i pretinac za tekući deterdžent iz ladice za deterdžent.

3.Operite sve dijelove pod tekućom vodom.

4.Očistite udubljenje u ladici za deterdžent starom četkicom za zube.

5.Vratite ručicu za otpuštanje (A) i pretinac za tekući deterdžent tako da ih čvrsto gurnete u ladicu za deterdžent.

6. Gurnite ladicu za deterdžent na njezino mjesto.

7.Za uklanjanje ostataka deterdženta pokrenite ciklus Rinse+Spin (Ispiranje + centrifugiranje) bez rublja u bubnju.

Čišćenje filtra s mrežicom

Filtar s mrežicom mora se očistiti najmanje jednom godišnje ili kada se prikaže šifra pogreške “4E”.

1.Isključite perilicu za rublje iz strujne utičnice.

2.Zatvorite dovod vode za perilicu.

3.

Odspojite priključak u obliku slova L za cijev dovoda vode s ulaza za vodu sa

A

 

stražnje strane uređaja okretanjem dijela (A). Kako biste spriječili istjecanje

 

 

 

vode zbog tlaka zraka u cijevi za dovod vode, prekrijte spoj cijevi tkaninom.

 

4.

Pomoću kliješta oprezno izvucite filtre s mrežicom s ulaza za dovod vode i

 

 

ispirite ih pod mlazom vode dok ne budu čisti.

 

5.

Vratite filtre s mrežicom na mjesto.

 

6.

Ponovno spojite priključak u obliku slova L na ulaz za vodu.

 

7.

Provjerite jesu li svi spojevi vodonepropusni i otvorite slavinu za vodu.

 

Hrvatski - 32

Untitled-632

 

 

2014-03-18 �� 7:23:43