Instalimi i makinës suaj larëse

Sigurohuni që instaluesi juaj të ndjekë këto udhëzime nga afër, në mënyrë që makina juaj e re larëse të funksionojë siç duhet dhe që ju të mos jeni në rrezik lëndimi ndërsa lani rrobat.

Kontrolli i pjesëve

Shpaketojeni me kujdes makinën larëse dhe sigurohuni se i keni marrë të gjitha pjesët e treguara më poshtë. Nëse makina juaj larëse është dëmtuar gjatë transportit ose ju nuk i keni të gjitha pjesët, kontaktoni Shërbimin për Klientin të Samsung ose shitësin tuaj të Samsung.

1

 

1

Leva e lirimit

 

 

2

 

2

Sirtari i detergjentit

 

9

 

3

Paneli i kontrollit

 

 

3

 

4

Dera

 

 

 

 

10

5

Kazani

 

 

6

Filtri i papastërtive

 

11

7

Tubi i shkarkimit të

4

emergjencës

 

 

 

8

Mbulesa e filtrit

5

 

9

Pjesa e sipërme

 

 

 

 

12

10

Spina elektrike

6

11

Tubi i shkarkimit

 

7

 

12

Këmbët e nivelimit

 

 

8

 

 

 

Çelësi anglezMbulesat e vrimës së bulonit *Mbajtësja e tubit (modelet e përzgjedhura)

INSTALIMI 02  

Tubi i furnizimit me ujë të ngrohtë

Tubi i furnizimit me ujë të ftohtëMbajtësi i detergjentit të lëngshëm

(modelet e përzgjedhura)

Mbulesat e vidave*: Numri i mbulesave të vrimës së bulonit varet nga modeli (3 deri në 5 mbulesa).

Shqip - 11

Untitled-711

 

 

2014-03-18 �� 7:24:55