Prvé pranie

Pred prvým praním bielizne musíte vykonať kompletný prázdny cyklus (t.j. bez bielizne).

1.Zapnite prívod vody do automatickej práčky.

2.Pridajte trochu pracieho prostriedku do priečinka na hlavné pranie v zásuvke na prací prostriedok.

3.Stlačením tlačidla Napájanie zapnete napájanie.

4.Otáčaním Cycle Selector (voliča cyklov) vyberte cyklus Rinse+Spin (Pláchanie+odstreďovanie).

5.Stlačte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť.

Týmto sa z bubna odstráni všetky voda, ktorá v ňom mohla zostať po testovacej prevádzke výrobcu.

Bezpečnostné pokyny

1.Zapnite prívod vody do automatickej práčky.

2.Bielizeň pridajte voľne do bubna. Bubon neprepĺňajte.

UPOZORNENIE: Automatickú práčku nepreťažujte. Ak chcete stanoviť nosnosť pre jednotlivé typy bielizne, pozrite si časť„Určenie kapacity várky“ na strane 29.

Odevy odolné voči vode neperte pri normálnom cykle s výnimkou kombinácie s cyklom Outdoor Care (Starostlivosť o outdoorové odevy).

3.Dvierka zatvorte, pokým nezapadnú.

UPOZORNENIE: Prací prostriedok môže po cykle prania zostať na prednom gumovom tesnení práčky alebo na tesnení dvier. Kým dvierka zavriete, odstráňte všetky zvyšky pracieho prostriedku, pretože môžu spôsobiť únik vody.

UPOZORNENIE: Ubezpečte sa, že sa bielizeň nezachytila do dverí, pretože by to mohlo spôsobiť únik vody.

4.Stlačením tlačidla Napájanie zapnete napájanie. Funkcia Last Memory (Posledná pamäť)

Keď zapnete práčku, na ovládacom paneli sa zobrazí posledné používané nastavenie. Ak však posledné používané nastavenie bol cyklus Rinse+Spin (Pláchanie+odstreďovanie) alebo Spin (Odstreďovanie), táto funkcia sa nepoužije.

Ak po zapnutí práčky čo i len jemne otočíte Cycle Selector (Volič cyklov), táto funkcia sa nepoužije a ovládací panel sa vynuluje.

5.Do príslušných priečinkov v zásuvke na prací prostriedok pridajte prací prostriedok, a ak je to potrebné, tak aj zmäkčovadlo alebo prací prostriedok na predpieranie.

6.Pre várku vyberte príslušný cyklus a možnosti. Rozsvietia sa príslušné indikátory a na displeji sa zobrazí odhadovaný čas cyklu.

7.Stlačte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť.

UPOZORNENIE: Počas prevádzky práčky sa nedotýkajte sklenených dverí, pretože môžu byť horúce.

UPOZORNENIE: Kým je práčka v prevádzke, neotvárajte zásuvku na prací prostriedok ani filter na nečistoty. Mohla by vás zasiahnuť horúca voda alebo para.

POUŽITIE 03  

Slovenčina - 21

Untitled-11 21

 

 

2014-03-18 �� 7:31:23