Fontos biztonsági óvintézkedések

VIGYÁZAT: A készülék használata közben előforduló tűzveszély, áramütés vagy egyéb személyi sérülés elkerülése érdekében tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, például az alábbiakat:

Ne hagyja, hogy gyermekek (vagy háziállatok) játsszanak a mosógépen vagy annak belsejében. A mosógép ajtaja belülről nehezen nyitható, és a gyermekek súlyosan megsérülhetnek, ha bennragadnak a mosógép belsejében.

A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a gyerekeket is), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős személy biztosítja számára a felügyeletet és elmagyarázza neki az eszköz használatát.

Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.

Európai használat esetén: A készüléket 8 év fölötti gyerekek és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy biztosítja számukra a felügyeletet, és elmagyarázza nekik az eszköz használatát és annak lehetséges veszélyeit. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyerekek csak felügyelettel végezhetik.

Ha a készülék tápkábele sérült, azt a veszély megelőzése érdekében a gyártóval, a gyártó szervizképviseletével vagy hasonlóan képzett személlyel kell kicseréltetni.

A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy könnyen hozzáférhetőek legyenek a vízcsapok, a vízelvezető csövek és a tápcsatlakozó.

Ha a készülék szellőzőnyílása az alján található, vigyázzon, hogy a szőnyeg ne fedje el a nyílást.

Az készülékhez tartozó új tömlőkészletet kell használni, a régi tömlőkészletet pedig nem lehet újra felhasználni.

FIGYELEM: A termikus megszakító gondatlan újraindításából adódó veszélyek elkerülése érdekében ez a készülék nem csatlakoztatható külső kapcsoló eszközhöz (pl. időzítő) vagy olyan áramkörhöz, amelyet a segédprogram rendszeresen ki- és bekapcsol.

Magyar - 5

TUDNIVALÓK BIZTONSÁGI 01  

Untitled-4 5

 

 

2014-03-18 �� 6:23:13