Child Lock (Varnostna blokada za otroke)

Funkcija Child Lock (Varnostna blokada za otroke) omogoča zaklep gumbov, tako da izbranega programa ni mogoče spremeniti.

Aktiviranje/deaktiviranje

Če želite aktivirati ali deaktivirati funkcijo Child Lock (Varnostna blokada za otroke), skupaj pritisnite in 3 sekunde držite gumba Temp. (Temperatura) in Spin (Ožemanje).

Ko je ta funkcija aktivirana, sveti napis “Child Lock (Varnostna blokada za otroke) “. Ko je funkcija Child Lock (Varnostna blokada za otroke) aktivirana, deluje samo gumb Vklop/izklop. Funkcija Child Lock (Varnostna blokada za otroke) ostane aktivirana tudi po izklopu in vklopu pralnega stroja ali odklopu in priklopu napajalnega kabla.

Sound Off (Brez zvoka)

Funkcijo Sound Off (Brez zvoka) lahko izberete med potekom katerega koli programa. Če je ta funkcija izbrana, stroj med nobenim programom ne oddaja zvokov. Nastavitev se ohrani tudi po večkratnem vklopu in izklopu.

Aktiviranje/deaktiviranje

Če želite aktivirati ali deaktivirati funkcijo Sound Off (Brez zvoka), skupaj pritisnite in 3 sekunde držite gumba Spin (Ožemanje) in Option (Možnost).

Ko je ta funkcija aktivirana, sveti napis “Sound Off (Brez zvoka) “.

Delay End (Zakasnitev dokončanja)

Pralni stroj lahko nastavite tako, da pranje konča samodejno nekoliko kasneje tako, da izberete od 3- do 19-urno zakasnitev (v korakih po 1 uro). Prikazan čas pomeni čas do konca pranja.

1.Vklopite dovod vode do pralnega stroja.

2.V boben vložite perilo tako, da ne bo nagneteno, in tako, da bobna ne boste preveč napolnili.

3.Za vklop pralnega stroja pritisnite gumb Vklop/izklop.

4.V ustrezne razdelke dozirne posode dajte detergent in, če je potrebno, še mehčalec in detergent za predpranje.

5.Izberite ustrezen program in možnosti za perilo.

6.Pritiskajte gumb Delay End (Zakasnitev dokončanja), da nastavite čas zakasnitve.

7.Pritisnite gumb Začetek/premor.

Zasvetil bo indikator “Delay End (Zakasnitev dokončanja)

“ in ura bo pričela odštevati do nastavljenega časa.

8.Za preklic funkcije Delay End (Zakasnitev dokončanja) izklopite pralni stroj in ga nato s pritiskom na gumb Vklop/izklop ponovno vklopite.

Slovenščina - 25

UPORABA 03  

Untitled-725

 

 

2014-03-18 �� 4:07:03