FIGYELEM: Az üzembe helyezésre vonatkozó FIGYELMEZTETÉSEK

A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a hálózati csatlakozódugó könnyen hozzáférhető legyen.

Ennek elmulasztása a szigetelés meghibásodása révén áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.

Csak egyenes felületű és megfelelő keménységű padlón helyezze el a készüléket.

Ennek elmulasztása a mosógép rendellenes rezgéséhez, elmozdulásához, zörgéséhez vagy meghibásodásához vezethet.

VIGYÁZAT: Fontos FIGYELMEZTETÉSEK a használattal kapcsolatban

Ha a készüléket elárasztja a víz, azonnal szüntesse meg a víz- és áramellátást, és forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.

Ne érjen nedves kézzel a csatlakozódugaszhoz.

Ennek elmulasztása áramütést okozhat.

Ha a készülékből furcsa hang hallható, égett szag érezhető vagy füst száll fel, azonnal szakítsa meg az áramellátást, és lépjen kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.

Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat.

Gázszivárgás esetén (pl. PB-gáz, LP-gáz stb.) azonnal szellőztessen ki anélkül, hogy a tápcsatlakozóhoz érne. Ne érjen hozzá a készülékhez vagy a tápvezetékhez.

Ne használjon ventilátort.

A szikrák robbanást vagy tüzet okozhatnak.

Ne engedje meg, hogy a gyerekek a mosógépen vagy annak belsejében játsszanak. A készülék leselejtezésekor távolítsa el a mosógép ajtajának nyitókarját.

Ha a gyerekek bent rekednek a készülékben, megfulladhatnak.

Használat előtt mindig távolítsa el a csomagolást (szivacs, polisztirolhab) a mosógép aljáról.

Ne mosson a készülékkel petróleummal, kerozinnal, benzinnel, hígítóval, alkohollal, illetve egyéb gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyaggal szennyezett ruhadarabokat.

Ez áramütést, tüzet vagy robbanást okozhat.

Ne nyissa ki erővel a mosógép ajtaját működés (magas hőmérsékletű mosás/szárítás/centrifugálás) közben.

A mosógépből kifolyó víz égési sérüléseket okozhat vagy csúszóssá teheti a padlót. Ez sérülést okozhat.

Az ajtó erővel történő kinyitása károsíthatja a készüléket vagy sérülést okozhat.

Működés közben ne nyúljon a mosógép alá a kezével.

Ez sérülést okozhat.

Ne érjen nedves kézzel a csatlakozódugaszhoz.

Ez áramütést okozhat.

Működés közben ne kapcsolja ki úgy a készüléket, hogy kihúzza a tápcsatlakozót.

A tápcsatlakozó újbóli csatlakoztatása a fali aljzathoz szikrát idézhet elő, és áramütést vagy tüzet okozhat.

Ne hagyja, hogy gyermekek vagy fogyatékkal élő személyek felügyelet nélkül kezeljék a mosógépet. Ne hagyja, hogy a gyermekek bemásszanak a készülék belsejébe.

Ez áramütést, égési vagy egyéb sérülést okozhat.

Működés közben ne nyúljon a mosógép alá a kezével vagy fémtárggyal.

Ez sérülést okozhat.

Ne húzza ki a csatlakozódugaszt a tápvezetéknél fogva. Minden esetben a dugaszt fogja meg, és egyenesen húzza ki az aljzatból.

A tápkábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.

Ne próbálja önállóan megjavítani, szétszerelni vagy átalakítani a készüléket.

Ne használjon az előírttól eltérő biztosítékot (például réz-, acéldrótot stb.).

Ha meg kell javítani vagy újra üzembe kell helyezni a készüléket, forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.

Magyar - 7

TUDNIVALÓK BIZTONSÁGI 01  

Untitled-4 7

 

 

2014-03-18 �� 6:23:13