Instaliranje mašine za pranje veša

OPREZ: Nemojte da uključujete kabl za napajanje u zidnu utičnicu pre završetka instalacije.

UPOZORENJE: Materijali korišćeni za pakovanje mogu biti opasni po decu; držite sve materijale korišćene za pakovanje (plastične kese, stiropor, itd.) van domašaja dece.

KORAK 1 – Izbor lokacije

Pre instaliranja mašine za pranje veša, obezbedite sledeće uslove:

čvrsta, ravna podloga bez tepiha ili prekrivača koji mogu da smetaju ventilaciji;

ne postoji izloženost direktnoj sunčevoj svetlosti;

postoji odgovarajuća ventilacija;

nema izloženosti suviše niskim temperaturama (ispod 0 ˚C);

udaljenost od izvora toplote kao što su ulje ili gas;

dovoljna količina prostora tako da mašina za pranje veša ne stoji na kablu za napajanje.

KORAK 2 – Uklanjanje zavrtanja korišćenih u transportu

Pre instalacije mašine za pranje veša morate da uklonite sve zavrtnje sa zadnje strane koji su korišćeni tokom transporta.

1.Olabavite sve zavrtnje ključem za odvijanje.

(*): Opcionalno

2. Pridržite zavrtanj rukom i provucite ga kroz široki deo otvora. Uradite isto sa svakim zavrtnjem.

3. Na otvore stavite poklopce za rupe od zavrtnja koje ste dobili u kompletu.

4.Zavrtnje za transport odložite na sigurno mesto odakle ih lako možete uzeti u

slučaju da budete morali da premeštate mašinu za pranje veša.

Srpski - 14

Untitled-314

2014-03-18 �� 6:21:20