5.Tlačidlo Možnosť

Opakovane stláčajte toto tlačidlo, aby ste prechádzali cez možnosti:

Namáčanie > Intenzívne > Predpieranie > Pláchanie+ > Namáčanie + Pláchanie+ > Intenzívne + Pláchanie+ > Predpieranie + Pláchanie+ > vypnuté

Namáčanie: Táto funkcia slúži na odstraňovanie škvŕn z bielizne namáčaním.

Funkcia Namáčanie sa vykonáva 13 minút v rámci cyklu.

Funkcia Namáčanie pokračuje počas 30 minút so šiestimi cyklami, kde jeden cyklus je cyklus namáčania, ktorý odstreďuje počas 1 minúty a je nečinný počas 4 minút.

Funkcia namáčania je dostupná iba s cyklami: Cykly Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetika), Daily Wash (Denné pranie), Denim (Džínsovina), Baby Care (Starostlivosť o deti) a Sports Wear (Športové oblečenie).

Intenzívne: Túto funkciu použite vtedy, keď je bielizeň silne znečistená a musí sa intenzívne oprať. Čas cyklu sa zvýši pre každý cyklus.

Predpieranie: Táto funkcia slúži na predpranie bielizne pred cyklom hlavného prania. Funkcia predprania je k dispozícii iba v cykloch Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetika), Daily Wash (Denné pranie), Denim (Džínsovina), Dark Garment (Tmavé odevy), Baby Care (Starostlivosť o deti) a Sports Wear (Športové oblečenie).

Pláchanie+: Stlačením tohto tlačidla pridajte dodatočné cykly pláchania.

6.Tlačidlo oneskorenia ukončenia

Opakovane stlačte toto tlačidlo, aby ste prechádzali cez dostupné možnosti Delay End (Oneskorenie ukončenia) (od 3 hodín do 19 hodín v hodinových prírastkoch).

Zobrazená hodina naznačuje čas, kedy sa pranie dokončí.

7.Tlačidlo Spustiť/pozastaviť

Stlačením tohto tlačidla pozastavíte a znovu spustíte cyklus.

8.Tlačidlo napájania

Jedným stlačením tohto tlačidla zapnete práčku. Opakovaným stlačením tohto tlačidla vypnete práčku.

Ak sa automatická práčka nechá zapnutá dlhšie ako 10 minút bez obsluhy akéhokoľvek tlačidla, napájanie sa automaticky vypne.

POUŽITIE 03  

Slovenčina - 23

Untitled-11 23

 

 

2014-03-18 �� 7:31:24