Përdorimi i makinës larëse

Me makinën tuaj larëse të re Samsung, pjesa më e vështirë e larjes së rrobave do të jetë zgjedhja se cilën ngarkesë të lani të parën.

Informacioni mbi detergjentin dhe aditivët

Përdorimi i detergjentit të duhur

Lloji i detergjentit që duhet të përdorni varet nga lloji i materialit (pambuk, sintetike, artikuj delikatë, të leshta), ngjyra, temperatura e larjes dhe shkalla e ndotjes. Gjithmonë përdorni detergjent larës të llojit “me pak shkumë”, i cili është krijuar për makinat larëse automatike.

Ndiqni rekomandimet e prodhuesit të detergjentit në varësi të peshës së rrobave, shkallës së ndotjes dhe fortësisë së ujit në zonën tuaj. Nëse nuk e dini sesa i fortë është uji juaj, pyesni autoritetet tuaja vendore të ujit.

Mos përdorni detergjent që është forcuar ose ngurtësuar, pasi detergjenti mund të mbetet në ciklin e shpëlarjes. Ai mund të bëjë që makina juaj larëse të mos shpëlajë siç duhet ose të shkaktojë bllokimin e vrimës së shkarkimit.

Përdorimi i sirtarit të detergjentit

Makina juaj larëse ka ndarje të veçanta për vendosjen e detergjentit dhe zbutësit të materialit. Hidhni të gjithë aditivët për rrobat në ndarjet e duhura përpara ndezjes së makinës suaj larëse.

KUJDES: Mos e hapni sirtarin e detergjentit kur makina larëse është në punë. Mund të ekspozoheni ndaj ujit ose avullit të nxehtë.

Kur lani gjëra të mëdha, mos përdorni llojet e mëposhtme të detergjentit.

Detergjentet e llojit me tableta dhe kapsula

Detergjentet që përdorin një sferë dhe një rrjetë

Ndarja e detergjentit të paralarjes: Detergjent për paralarje ose kollarisje.

Ndarja e detergjentit të larjes kryesore: Detergjent për larjen kryesore, zbutës të ujit, agjent të paranjomjes, zbardhës dhe heqës njollash.

Ndarja e zbutësit: Zbutës rrobash (mos e mbushni më shumë se deri te vija MAKSIMALE ).

1.Tërhiqni sirtarin e detergjentit në pjesën e sipërme majtas të makinës larëse.

2. Shtoni sasinë e rekomanduar të detergjentit të rrobave në ndarjen e detergjentit për larjen kryesore përpara se të ndizni makinën larëse.

Për të përdorur detergjent të lëngshëm, përdorni udhëzuesin e detergjentit të lëngshëm (referojuni seksionit Përdorimi i detergjentit të lëngshëm (modele të caktuara) në faqen 20).

Mos shtoni detergjent pluhur në kutinë e detergjentit të lëngshëm.

PËRDORIMI 03  

Shqip - 19

Untitled-719

 

 

2014-03-18 �� 7:24:57