Održavanje mašine za pranje veša

Popravljanje zamrznute mašine za pranje veša

Ako temperatura padne ispod nule i dođe do smrzavanja mašine za pranje veša:

1.Isključite mašinu za pranje veša iz utičnice.

2.Sipajte toplu vodu preko slavine da biste oslobodili crevo za dovod vode.

3.Isključite dovod vode u mašinu za pranje veša.

4.Uklonite crevo za dovod vode i potopite ga u toplu vodu.

5.Sipajte toplu vodu u bubanj mašine za pranje veša i ostavite je da odstoji 10 minuta.

6.Ponovo povežite crevo za dovod vode sa mašinom za pranje veša i slavinom i proverite da li dovod i odvod vode rade normalno.

Skladištenje mašine za pranje veša

Ako mašinu za pranje veša morate na duže vremena da uskladištite, treba da ispustite vodu i da je isključite. Mašina za pranje veša može da se ošteti ako se pre odlaganja u crevima i unutrašnjim delovima mašine zadrži voda. Pripremite mašinu za pranje veša za skladištenje na sledeći način:

1.Okrenite Cycle Selector (Regulator ciklusa) da izaberete ciklus 15’ Quick Wash (15’ Brzo pranje) i pokrenite praznu mašinu sa ovim ciklusom.

2.Isključite mašinu za pranje veša iz utičnice.

3.Isključite dovod vode u mašinu za pranje veša.

4.Uklonite sva creva za dovod vode i odložite ih na sigurno mesto odakle ih lako možete uzeti u slučaju da budete morali da premeštate mašinu za pranje veša.

5.Ostavite vrata mašine otvorena da bi vazduh mogao da cirkuliše unutar bubnja.

Ako je mašina za pranje veša bila odložena u prostoriji sa temperaturom ispod nule, pre upotrebe ostavite da se otopi voda koja se možda zadržala u mašinu za pranje veša.

Takođe preporučujemo da ručno ispustite vodu iz mašine za pranje veša pomoću cevi za otpuštanje u hitnim slučajevima, jer ćete tako ukloniti svu preostalu vodu.

Srpski - 33

ODRŽAVANJE 05  

Untitled-333

 

 

2014-03-18 �� 6:21:26