KROK 5 – Napájení pračky

Zastrčte napájecí kabel do schválené elektrické zásuvky střídavého proudu 220–240 V / 50 Hz chráněné pojistkou nebo jističem. (Další informace o požadavcích na elektrické zapojení a uzemnění najdete v části„Elektrické napájení a uzemnění“ na straně 12.)

Zkušební spuštění

Po dokončení instalace pračky ověřte její správnou funkčnost spuštěním cyklu Rinse+Spin (Máchání + odstřeďování).

KROK 6 – Spuštění režimu kalibrace

Vaše pračka Samsung automaticky rozpozná hmotnost prádla. Pro přesnější rozpoznání hmotnosti doporučujeme spustit Calibration Mode (Režim kalibrace) okamžitě po instalaci pračky. Režim Calibration Mode (Režim kalibrace) spustíte následujícím způsobem.

Než spustíte Calibration Mode (Režim kalibrace), ujistěte se, že se v bubnu pračky nebo na pračce nic nenachází.

1.Vypněte pračku.

2.Stiskněte tlačítko Napájení a současně přidržte stisknuté tlačítko Temp. (Teplota) a Delay End (Odložený konec). Pračka se zapne a na displeji se zobrazí kód„CLB“.

3.Stisknutím tlačítka Spustit/pozastavit aktivujte Calibration Mode (Režim kalibrace).

4.Buben pračky se bude otáčet střídavě doprava a doleva po dobu asi 3 minut.

5.Po dokončení režimu Calibration Mode (Režim kalibrace) se na displeji zobrazí zpráva„End“ a pračka se automaticky vypne.

6.Pračka je nyní připravena k použití.

Čeština - 18

Untitled-218

 

 

2014-03-18 �� 6:19:45