Održavanje perilice za rublje

Popravak zamrznute perilice za rublje

Ako se temperatura spusti ispod točke smrzavanja i perilica se zamrzne:

1.Isključite perilicu za rublje iz strujne utičnice.

2.Slavinu dovoda prelijte toplom vodom kako biste omekšali cijev(i) za dovod vode.

3.Zatvorite dovod vode za perilicu.

4.Skinite cijev za dovod vode i namočite je u toploj vodi.

5.Ulijte toplu vodu u bubanj perilice i ostavite je 10 minuta.

6.Cijev za dovod vode ponovno priključite na perilicu i slavinu za vodu i provjerite rade li dovod i odvod vode kako treba.

Pohranjivanje perilice za rublje

Ako perilicu trebate uskladištiti na duže razdoblje, treba ispustiti vodu iz nje i zatim ju ukloniti. Perilica za rublje može se oštetiti ako voda ostane u cijevima i unutarnjim dijelovima prije pohranjivanja. Pripremite perilicu za pohranjivanje na sljedeći način:

1.Okrenite Cycle Selector (Birač ciklusa) i odaberite ciklus 15’ Quick Wash (15-minutno brzo pranje), a zatim pokrenite perilicu bez rublja u bubnju.

2.Isključite perilicu za rublje iz strujne utičnice.

3.Zatvorite dovod vode za perilicu.

4.Uklonite sve cijevi za dovod vode i spremite ih na sigurno mjesto gdje ih jednostavno možete pronaći u slučaju da morate ponovno koristiti perilicu.

5.Neka vrata perilice ostanu otvorena kako bi se omogućilo prozračivanje bubnja.

Ako je perilica bila pohranjena na temperaturama ispod točke smrzavanja, pustite da prođe neko vrijeme kako bi se preostala voda unutar perilice otopila prije korištenja.

Preporučamo i da ručno ispustite vodu iz perilice za rublje pomoću cijevi za ispuštanje vode u hitnom slučaju, time će se ukloniti sva suvišna voda.

Hrvatski - 33

ODRŽAVANJE 05  

Untitled-633

 

 

2014-03-18 �� 7:23:43