Немојте да го исклучувате уредот од напојување со влечење на кабелот за напојување. Секогаш цврсто држете го приклучокот и влечете го директно од штекерот.

Оштетувањето на кабелот за напојување може да предизвика краток спој, пожар и/или електричен удар.

Не обидувајте се сами да го поправате, расклопувате или да вршите модификации на уредот.

Не употребувајте осигурувачи (како на пр. бакарни, од челична жица итн.) кои се поинакви од стандардниот осигурувач.

Кога уредот треба да се поправи или одново да се инсталира, обратете се до најблискиот сервисен центар.

Доколку не се придржувате кон ова може да дојде до електричен удар, пожар, проблеми со производот или повреди.

Доколку цревото за довод на вода се олабави од славината и го преплави уредот, исклучете го кабелот за напојување.

Доколку не се придржувате кон ова може да дојде до електричен удар или пожар.

Извадете го приклучокот за напојување кога уредот не се користи подолг период или за време на бура со грмотевици.

Доколку не се придржувате кон ова може да дојде до електричен удар или пожар.

Доколку во уредот навлезат надворешни супстанци, извадете го приклучокот за напојување и обратете се во најблискиот центар за кориснички услуги на Samsung.

Ова може да предизвика електричен удар или пожар.

ВНИМАНИЕ: ВНИМАВАЈТЕ при користењето

Кога машината за перење ќе се контаминира со надворешна супстанца како што е детергент, нечистотии, отпадоци од храна итн., извлечете го кабелот за напојување и исчистете ја машината за перење користејќи влажна, мека крпа.

Доколку не се придржувате кон ова може да дојде до избледување, деформирање, оштетување или ‘рѓа.

Предното стакло може да се скрши од силен удар. Бидете внимателни додека ја користите машината за перење.

Ако стаклото е скршено, може да предизвика повреди.

По прекинување на доводот за вода или при повторно поврзување на цревото за довод на вода, полека отворете ја славината за вода.

Отворете ја славината за вода полека доколку машината не сте ја користеле подолг период.

Притисокот на воздухот во цревото за довод на вода или во цевката за вода може да оштети некој дел на производот или да предизвика истекување на вода.

Ако настане грешка во одводот при функционирањето, проверете дали има проблем со одводот.

Ако ја користите машината за перење кога е преплавена како последица на проблем со одводот, тоа може да предизвика електричен удар или пожар.

Целосно ставете ги алиштата во машината за перење за да не се потфатат на вратата.

Доколку алиштата се потфатат на вратата, тоа може да предизвика оштетување на алиштата или машината за перење или, пак, да предизвика истекување на водата.

Исклучете го доводот на вода кога не ја користите машината за перење.

Осигурајте се дека завртките на приклучокот на цревото за довод на вода се добро затегнати.

Доколку не се придржувате кон ова може да дојде до оштетување на околината или повреда.

Проверете дали гумената изолациона лента и стаклото на предната врата не се контаминирани со надворешна супстанца (на пр. отпад, навој, влакна итн.).

Доколку некоја надворешна супстанца се заглави помеѓу вратата или вратата не се затвори целосно, може да дојде до истекување на вода.

Отворете ја славината за вода и проверете дали приклучокот на цревото за довод на вода е цврсто затегнат и дали има истекување на вода пред да почнете да го користите производот.

Доколку завртките на приклучокот на цревото за довод на вода се лабави, може да предизвикаат истекување на вода.

Производот кој го купивте е наменет само за домашна употреба.

Користењето на производот за деловни потреби се смета за несоодветна употреба на производот. Во тој случај, стандардната гаранција која ја обезбедува компанијата Samsung нема да го покрие производот и компанијата Samsung нема да преземе одговорност за дефекти или оштетувања кои ќе настанат поради несоодветната употреба.

Македонски - 8

Untitled-98

 

 

2014-03-18 �� 7:28:17