5.Butonul Option (Opţiune)

Apăsaţi acest buton în mod repetat pentru a parcurge opţiunile:

Înmuiere > Intensiv > Prespălare > Clătire+ > Înmuiere + Clătire+ > Intensiv + Clătire+ > Prespălare + Clătire+ > oprit

Înmuiere: Această funcţie se utilizează pentru a îndepărta în mod eficient petele de pe rufe prin înmuierea acestora.

Funcţia Înmuiere este executată timp de 13 minute în cadrul ciclului de spălare.

Funcţia Înmuiere operează timp de 30 de minute în şase cicluri, unde un ciclu reprezintă un ciclu de înmuiere care realizează centrifugarea rufelor timp de 1 minut şi stă timp de 4 minute.

Funcţia de înmuiere este disponibilă numai pentru: Ciclurile Cotton (Bumbac), Synthetics (Materiale sintetice), Daily Wash (Spălare zilnică), Denim, Baby Care (Îngrijire copii) şi Sports Wear (Îmbrăcăminte sport).

Intensiv: Utilizaţi această funcţie atunci când hainele sunt foarte murdare şi necesită o spălare intensivă. Durata fiecărui ciclu este mărită.

Prespălare: Utilizaţi această funcţie pentru a prespăla rufele înainte de ciclul de spălare principal. Funcţia Prewash (Prespălare) este disponibilă numai cu ciclurile Cotton (Bumbac), Synthetics (Materiale sintetice), Daily Wash (Spălare zilnică), Denim, Dark Garment (Haine închise), Baby Care (Îngrijire copii) şi Sports Wear (Îmbrăcăminte sport).

Clătire+: Apăsaţi acest buton pentru a adăuga cicluri suplimentare de clătire.

6.Butonul Delay End (Întârziere finalizare)

Apăsaţi în mod repetat acest buton pentru a trece prin opţiunile disponibile pentru Delay End (Întârziere finalizare) (de la 3 ore la 19 ore, în trepte de o oră).

Ora afişată indică ora la care se va încheia ciclul de spălare.

7.Butonul Start/Pauză

Apăsaţi acest buton pentru a întrerupe şi reporni un ciclu.

8.Butonul Alimentare

Apăsaţi acest buton o dată pentru a porni maşina de spălat. Apoi apăsaţi din nou acest buton pentru a o opri.

Dacă maşina de spălat este lăsată pornită mai mult de 10 minute fără a se acţiona vreun buton, alimentarea cu energie electrică se deconectează automat.

UTILIZARE 03  

Română - 23

Untitled-10 23

 

 

2014-03-18 �� 7:30:08