Spălarea rufelor

Spălarea rufelor utilizând selectorul de ciclu

Noua dumneavoastră maşină de spălat face ca spălarea rufelor să fie uşoară, cu ajutorul sistemului de comandă automat„Fuzzy Control (Control estimativ)”. Când selectaţi un ciclu de spălare, maşina va seta temperatura corectă, timpul şi viteza de spălare.

1.Porniţi alimentarea cu apă a maşinii de spălat.

2.Deschideţi uşa.

3.Introduceţi rufele răsfirate în tambur, fără a-l umple excesiv.

4.Închideţi uşa.

5.Apăsaţi pe butonul Alimentare pentru a porni alimentarea.

6.Adăugaţi detergent şi, dacă este necesar, balsam sau detergent pentru prespălare în compartimentele corespunzătoare din sertarul de detergent.

Funcţia Prewash (Prespălare) este disponibilă numai cu ciclurile Cotton (Bumbac), Synthetics (Materiale sintetice), Daily Wash (Spălare zilnică), Denim, Dark Garment (Haine închise), Baby Care (Înrgijire copii) şi Sports Wear (Îmbrăcăminte sport). Este necesară numai dacă hainele sunt foarte murdare.

7.Utilizaţi Cycle Selector (Selectorul de ciclu) pentru a selecta ciclul corespunzător tipului de material: Cotton (Bumbac), Synthetics (Materiale sintetice), 15’ Quick Wash (Spălare rapidă 15 min.), Daily Wash (Spălare zilnică) , Denim, Dark Garment (Haine închise), Baby Care (Îngrijire copii), Sports Wear (Îmbrăcăminte sport), Wool (Lână) şi Hand Wash (Spălare manuală). Pe panoul de control se vor aprinde indicatoarele corespunzătoare.

8.Acum puteţi controla temperatura de spălare, numărul ciclurilor de clătire, viteza de centrifugare şi timpul de întârziere prin apăsarea butoanelor corespunzătoare.

9.Apăsaţi butonul Pornire/Pauză pentru a începe spălarea. Indicatorul de progres se va aprinde şi pe afişaj va apărea timpul rămas din ciclu.

Atât durata totală a ciclului, cât şi numărul de cicluri de clătire din ciclul Cotton (Bumbac) pot varia în funcţie de cantitatea de rufe.

10.După încheierea ciclului complet, alimentarea cu energie electrică se va opri automat. Deschideţi uşa şi scoateţi rufele.

Întreruperea spălării

În primele 5 minute de la începerea spălării, se pot adăuga sau scoate rufe.

1.Apăsaţi butonul Pornire/Pauză pentru a debloca uşa.

Dacă nivelul de apă sau temperatura apei din interiorul tamburului este prea mare, uşa nu se deschide în timpul clipirii indicatorului de„Blocare uşă ”. În acest caz, aşteptaţi până când indicatorul se opreşte din clipit. (Durează aproximativ 1 sau 2 minute până când indicatorul se opreşte din clipit.)

2.Deschideţi uşa şi adăugaţi/scoateţi rufele.

3.După închiderea uşii, apăsaţi butonul Pornire/Pauză pentru a relua spălarea.

Română - 27

UTILIZARE 03  

Untitled-10 27

 

 

2014-03-18 �� 7:30:09