Ohutusalane teave

Õnnitleme teid uue Samsungi pesumasina ostu puhul. Sellest kasutusjuhendist leiate vajalikku teavet oma seadme paigaldamise, kasutamise ja hooldamise kohta. Leidke aega käesoleva kasutusjuhendi lugemiseks, et oma pesumasina rohkeid võimalusi ja funktsioone maksimaalselt ära kasutada.

Mida peate teadma ohutussuuniste kohta

Lugege kasutusjuhend põhjalikult läbi ja veenduge, et teate, kuidas teie uue seadme paljusid võimalusi ja funktsioone turvaliselt ning tõhusalt kasutada. Hoidke kasutusjuhendit kindlas kohas seadme lähedal edaspidiseks kasutamiseks alles. Seadet on lubatud kasutada ainult antud juhendis kirjeldatud eesmärgil.

Hoiatused ja olulised ohutussuunised ei hõlma kõiki võimalikke tingimusi ja tekkida võivaid olukordi. Pesumasina paigaldamisel, hooldamisel ning kasutamisel tuleb olla mõistlik, ettevaatlik ja hoolikas.

Need kasutussuunised on mõeldud mitme erineva mudeli jaoks, seetõttu võivad teie pesumasina näitajad juhendis kirjeldatust pisut erineda ja kõik hoiatusmärgid ei pruugi teie seadme omadele vastata. Kui teil on küsimusi või muresid, võtke ühendust lähima teeninduskeskusega või otsige abi ja teavet veebisaidilt www.samsung.com.

Olulised ohutussümbolid

Ikoonide ja märkide tähendused selles kasutusjuhendis

HOIATUS! ebaõige ja hoolimatu kasutamine, mis võib kaasa tuua raskeid kehavigastusi, surma ja/või vara kahjustumist.

ETTEVAATUST! ebaõige ja hoolimatu kasutamine, mis võib kaasa tuua kehavigastusi ja/või vara kahjustumist.

MÄRKUS

Need hoiatusmärgid on siin selleks, et ära hoida võimalikke vigastusi teile ja teistele.

Palume neid täpselt järgida.

Pärast selle kasutusjuhendi lugemist hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

Enne seadme kasutamist lugege kõik juhised läbi.

Kõigi elektriseadmete ja liikuvate detailide kasutamine kätkeb endas võimalikke ohte. Seadme ohutuks kasutamiseks tuleb selle tööpõhimõtted endale selgeks teha ning olla kasutamisel ettevaatlik.

Eesti - 4

Untitled-1 4

 

 

2014-03-18 �� 6:17:39