Informativni kodovi

Ako se mašina za pranje veša pokvari, na ekranu će se prikazati informativni kôd. Ako se to dogodi, pogledajte ovu tabelu i pokušajte pomoću nekog od predloženih rešenja da otklonite kvar pre nego što pozovete Samsung korisnički servis ili distributera Samsung proizvoda.

SIMBOL KODA

REŠENJE

 

 

 

dE

Proverite da li su vrata dobro zatvorena.

Proverite da vrata mašine nisu uhvatila veš.

 

 

Proverite da li su slavine za dovod vode odvrnute.

4E

Proverite pritisak vode.

Očistite mrežaste filtere creva za dovod vode.

 

 

Proverite da crevo za dovod vode nije uvrnuto ili začepljeno.

5E

Očistite filter za otpatke.

Proverite da li je odvodno crevo pravilno instalirano.

 

 

Teret veša nije uravnotežen. Prerasporedite teret. Ako perete samo jedan komad veša, kao

UE

 

što je ćebe, jastuk ili veliki peškir, može doći do pomeranja težine u toku centrifugiranja; u

 

 

tom slučaju, možda će se prikazati poruka o grešci„UE“.

cE/3E/Uc

Pozovite Samsung korisnički servis.

 

 

 

Za kodove koji nisu navedeni ili u slučaju da predloženo rešenje nije otklonilo problem, pozovite Samsung korisnički servis ili distributera Samsung proizvoda.

Srpski - 35

PROBLEMA REŠAVANJE 06  

Untitled-335

 

 

2014-03-18 �� 6:21:26