3. Kõigepealt lõdvendage ristpeakruvikeerajaga adapteri nelja kruvi kinnitust.

Seejärel hoidke detaili (D) ja pöörake detaili (E) noole suunas, kuni tekkinud

 

on 5 mm suurune pilu.

D

(*): 5 mm

E

 

4.Ühendage adapter veekraaniga, tõstes adapterit ülespoole ja keerates kõik kruvid tugevalt kinni.

Seejärel kinnitage adapter, pöörates detaili (E) noole suunas.

5.Ühendage veevoolik adapteri külge. Kui lükkate detaili (F) adapterisse, ühendub voolik automaatselt klõpsatusega adapteriga.

Pärast veevooliku ja adapteri ühendamist kontrollige, kas adapter on

korralikult kinni. Selleks tõmmake veevoolikut allapoole.

HOIATUS! Kontrollige, ega veevoolik pole keerdus või painutatud.

 

Kui voolik on keerdus või painutatud, esineb vee lekkimise ja

 

sellest tuleneva elektrilöögi oht. Kui vaja, võite muuta veevooliku

F

pesumasinapoolse otsa asendit, ühendades L-liitmiku lahti, pöörates

 

voolikut ning keerates L-liitmiku seejärel uuesti kinni.

 

6.Keerake veekraan lahti ja jälgige, et vee sissevõtuava, kraani või adapteri juures

pole lekkeid. Kui mõni koht lekib, korrake eelmisi samme.

HOIATUS! Ärge kasutage pesumasinat, kui esineb lekkeid. See võib põhjustada elektrilöögi või kehavigastusi.

Kui veekraanil on keermega otsak, ühendage veevoolik kraaniga pildil näidatud viisil.

E

Kasutatav veekraan peaks olema kõige levinumat tüüpi. Kui veekraan on kandilise avaga või liiga suur, tuleks selle vaherõngas enne adapteri paigaldamist eemaldada.

Eesti - 16

Untitled-1 16

 

 

2014-03-18 �� 6:17:41