Připojení hadice přívodu teplé vody (vybrané modely)

1.Připojte červenou tvarovku L pro hadici přívodu teplé vody k přívodu teplé vody v zadní části pračky. Potom ji ručně utáhněte otáčením části (A) doprava.

2. Stejným způsobem jako hadici přívodu studené vody připojte druhý konec

A

hadice přívodu teplé vody k umyvadlovému kohoutu teplé vody.

 

Pokud budete používat pouze studenou vodu, použijte tvarovku Y.

Připojení přívodu Aqua Hose (vybrané modely)

Přívod Aqua Hose je navržen tak, aby zajišťoval vysokou ochranu proti úniku vody.

K přívodu Aqua Hose je připojeno zařízení Aqua Stop, které automaticky uzavře přívod vody v případě poškození hadice.

Na zařízení Aqua Stop se také rozsvítí výstražná kontrolka (A).

Připojte přívod Aqua Hose připevněním zařízení Aqua Stop ke kohoutu podle obrázku.

A

Připojení vypouštěcí hadice

Konec vypouštěcí hadice lze umístit třemi způsoby:

Přes okraj umyvadla

Vypouštěcí hadici je nutné umístit do výšky 60 až 90 cm. Chcete-li zachovat ohnutí výpusti vypouštěcí hadice, použijte dodaný plastový držák hadice (A). Připevněte držák háčkem ke zdi nebo provázkem ke kohoutu, aby se vypouštěcí hadice nemohla pohybovat.

(*): 60–90 cm

A

K potrubní odbočce odtoku z umyvadla

Potrubní odbočka odtoku se musí nacházet nad sifonem umyvadla tak, aby konec hadice byl alespoň 60 cm nad zemí.

Ke stoupacímu potrubí

Jako vypouštěcí svod doporučujeme používat 65 cm vysokou svislou trubku. Trubka nesmí být kratší než 60 cm a delší než 90 cm. Chcete-li zachovat ohnutí výpusti vypouštěcí hadice, použijte dodaný plastový držák hadice (A). Zajistěte vypouštěcí hadici k vypouštěcímu svodu pomocí pásky, aby se nemohla pohybovat.

Požadavky na vypouštěcí svod:

Minimální průměr 5 cm.

Minimální kapacita odvodu 60 litrů za minutu.

(*): 60–90 cm

Čeština - 17

INSTALACE 02  

Untitled-217

 

 

2014-03-18 �� 6:19:45