WF70F5**** WF60F4****

WF71F5**** WF61F4****

WF72F5**** WF62F4****

WF7AF5**** WF6AF4****

Машина за перење

Упатство за користење

замислете ги можностите

Ви благодариме што купивте Samsung производ.

Untitled-91

 

 

2014-03-18 �� 7:28:16