3. Ja nepieciešams, veļas mīkstinātāja nodalījumā

iepildiet ieteikto auduma

mīkstinātāja daudzumu.

 

 

Neuzpildiet augstāk par„MAX

atzīmi.

 

Koncentrēts vai biezs auduma mīkstinātājs vai kondicionētājs jāatšķaida ar nelielu daudzumu ūdens, pirms tā ieliešanas nodalījumā (novērš pārplūdes aizsprostošanos).

UZMANĪBU: Neievietojiet veļas mīkstinātāja nodalījumā

sauso vai

šķidro mazgāšanas līdzekli.

 

4.Ja izmantojat priekšmazgāšanas funkciju, priekšmazgāšanas līdzekļa nodalījumā iepildiet ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu.

5.Iebīdiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni veļas mašīnā, lai aizvērtu to.

Uzmanieties, lai nerodas veļas mīkstinātāja pārplūde, kad aizverat mazgāšanas līdzekļa atvilktni pēc veļas mīkstinātāja pievienošanas veļas mīkstinātāja nodalījumā.

Šķidrā mazgāšanas līdzekļa izmantošana (atsevišķiem modeļiem)

Lai izmantotu šķidro mazgāšanas līdzekli, ievietojiet mazgāšanas līdzekļa atvilktnes galvenā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktni un ielejiet galvenā līdzekļa nodalījumā šķidro mazgāšanas līdzekli. Neuzpildiet augstāk par šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktņa„MAX”atzīmi.

• Ievietojiet šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktni nodalījumā tikai pēc tam, kad mazgāšanas līdzekļa atvilktne ir izņemta no veļas mazgājamās mašīnas, nospiežot atbrīvošanas sviru (A).

Pēc mazgāšanas mazgāšanas līdzekļa atvilktnē var būt palicis neliels šķidrā mazgāšanas līdzekļa daudzums.

A

UZMANĪBU:

Neizmantojiet priekšmazgāšanas funkciju ar šķidro mazgāšanas līdzekli.

Izmantojot sauso mazgāšanas līdzekli, izņemiet šķidrā mazgāšanas līdzekļa ieliktni.

Latviešu - 20

Untitled-8 20

 

 

2014-03-18 �� 7:26:39