1.Годишната консумация на енергия е въз основа на 220 стандартни цикъла на пране за програми Cotton (Памук) при 60 °C и 40 °C при пълно и частично зареждане на машината и консумацията при включен и изключен режим. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва уредът.

2.Годишната консумация на вода е въз основа на 220 стандартни цикъла на пране за програми Cotton (Памук) при 60 °C и

40 °C при пълно и частично зареждане на машината. Действителната консумация на вода зависи от това как се използва уредът.

3.Използването на центрофуга е много важно, ако използвате сушилня за дрехи. Сушенето изразходва много повече енергия от прането.

Пране със силна центрофуга пести повече енергия, отколкото сушенето в сушилня.

4.Програмите“standard Cotton 60 °C program (Стандартна за памук, 60˚C)”и“standard Cotton 40 °C program (Стандартна за памук, 40˚C)”, които може да се изберат чрез добавяне на опцията Intensive (Интензивно) към програмата Cotton 60 °C (Памук 60 ˚C) и Cotton 40 °C (Памук 40 ˚C), са подходящи за почистване на нормално замърсено памучно пране и те са най- ефективни (според консумацията на вода и енергия) за този тип пране.

Изпълнете Calibration Mode (Режим на калибриране) (направете справка с раздела“СТЪПКА 6 – Стартиране на режима на калибриране“ на стр. 18).

В тези програми действителната температура на водата може да се различава от обявената.

5.Разстоянието от уреда до стената не е включено в размера на дълбочината.

Информация за основните програми на пране

 

 

Темп.

Капацитет

Времетраене

Остатъчна влага (%)

Консумация

Консумация на

Модел

Режим

на програмата

на вода

енергия

 

 

(°C)

(кг)

(мин.)

1400 об./

1200 об./

1000 об./

(ℓ/цикъл)

(квч/цикъл)

 

 

мин.

мин.

мин.

 

 

 

 

 

 

 

WF70F5E*N4* / WF70F5E*NH*

Памук

20

4

131

56

59

-

50

0,37

WF70F5E*Z4* / WF70F5E*ZH*

Памук +

40

4

172

53

56

-

38

0,60

 

4

212

53

56

-

38

0,79

WF70F5E*N2* / WF70F5E*NM*

Интензивно

60

8

240

48

50

-

48

0,98

WF70F5E*Z2* / WF70F5E*ZM*

 

 

Синтетика

40

3,5

130

35

35

-

53

0,66

 

WF60F4E*N2* / WF60F4E*NM*

Памук

20

3,5

128

-

60

69

38

0,30

WF60F4E*Z2* / WF60F4E*ZM*

Памук +

40

3,5

191

-

56

65

38

0,59

 

3,5

211

-

56

65

38

0,78

WF60F4E*N0* / WF60F4E*NL*

Интензивно

60

7

249

-

50

59

41

1,10

WF60F4E*Z0* / WF60F4E*ZL*

 

 

Синтетика

40

3,5

128

-

35

45

36

0,45

 

Стойностите в таблицата са измерени според условията, указани в Стандарт IEC60456/EN60456. Реалните стойности ще зависят според използването на уреда.

Български - 40

Untitled-540

 

 

2014-03-18 �� 7:22:06