3. LÉPÉS – A szintezőlábak beállítása

A mosógép üzembe helyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel csatlakozója, valamint a vízellátó és a kifolyótömlő könnyen hozzáférhető legyen.

1.Csúsztassa a helyére a mosógépet.

2.A csavarkulccsal lazítsa meg az összes csavart.

3.Ha szükséges, kézzel fordítsa el a szintezőlábakat a mosógép vízszintes helyzetbe állításához.

4.Amikor a mosógép egyenesen áll, a csavarkulccsal szorítsa meg a

biztosítóanyákat.

FIGYELEM: Ne mozdítsa el a mosógépet a biztosítóanyák meglazítása nélkül. Ez a szintezőlábak megrongálódását okozhatja.

4. LÉPÉS – Csatlakoztatás a vízellátáshoz és a lefolyóhoz

A vízellátó tömlő bekötése

VIGYÁZAT: Ne kössön be egyszerre több vízellátó tömlőt. Ez a vízszivárgás következtében áramütést okozhat. Ha a tömlő túl rövid, cserélje ki egy hosszabb magasnyomású tömlőre.

1.A hidegvíz-tömlő L alakú illesztékét csatlakoztassa a mosógép hátulján található hidegvíz-bemenethez. Ezután kézzel forgassa el az (A) jelű alkatrészt az óramutató járásával egyező irányba, és húzza meg.

(*): Külön megvásárolható

A

2. A (C) jelű vízellátó tömlő végéről távolítsa el a (B) jelű adaptert.

B

C

Magyar - 15

HELYEZÉS ÜZEMBE 02  

Untitled-415

 

 

2014-03-18 �� 6:23:14