Paigaldusnõuded

Elektrivarustus ja maandamine

HOIATUS! Ärge kasutage pikendusjuhet.

Kasutage ainult pesumasina komplekti kuuluvat toitejuhet.

Enne paigaldamist veenduge, et teie kohalik elektrivarustus vastab järgmistele nõuetele:

220–240 V, 50 Hz vahelduvvoolu kaitse või kaitselüliti;

eraldiseisev haruvooluring, mis on ainult teie pesumasina kasutuses.

Pesumasin peab olema korralikult maandatud. Kui pesumasina töös esineb tõrkeid või kui see läheb katki, vähendab maandus elektrilöögiohtu, juhtides elektrivoolu ohutusse kanalisse.

Teie pesumasina toitejuhe on varustatud kolmeharulise maanduspistikuga, mis tuleb paigutada korralikult paigaldatud ja maandatud pistikupessa.

HOIATUS! Ärge ühendage maandusjuhet plasttorude, gaasitorude või kuumaveetorude külge.

Valesti paigaldatud maandusjuhe võib põhjustada elektrilöögi. Kui te pole kindel, kas pesumasin on korralikult maandatud, pöörduge kindlasti elektriku poole või teenindusse.

ETTEVAATUST! Ärge muutke pesumasina juurde kuuluvat toitepistikut. Kui pistik ei sobi pistikupessa, paluge elektrikul paigaldada sobiv pistikupesa.

Veevarustus

Pesumasin täitub veega korralikult juhul, kui teie veesurve on vahemikus 50 kPa kuni 800 kPa.

Kui veesurve on madalam kui 50 kPa, võib tekkida veeklapi tõrge, mistõttu see ei saa täielikult sulguda. Pesumasina juhtseadised ei pruugi survele vastu pidada ja see võib põhjustada pesumasina väljalülitumise. (Veega täitumise ajalimiit on juhtseadistesse sisse programmeeritud ning mõeldud üleujutuse vältimiseks juhul, kui sisemine voolik peaks lahti tulema.)

Veekraanid peavad paiknema kuni 120 cm kaugusel teie pesumasina tagaküljest, kuna komplekti kuuluvad veevoolikud ei ulatu kaugemale.

Enamikust ehitustarvikute kauplustest saab osta erinevaid kuni 305 cm pikkuseid veevoolikuid.

Lekete ja veeavariide ohtu saate vähendada järgmiselt.

Tagage, et veekraanid on kergesti juurdepääsetavad.

Kui pesumasinat ei kasutata, tuleb veekraanid kinni keerata.

Veevoolikute ühendusi tuleb regulaarselt lekete osas kontrollida.

HOIATUS! Enne pesumasina esmakordset kasutamist kontrollige lekete ennetamiseks kõik veeklapid ja -kraanid üle.

Eesti - 12

Untitled-1 12

 

 

2014-03-18 �� 6:17:40