Informācijas kodi

Ja rodas veļas mazgājamās mašīnas darbības traucējumi, displejā parādās informācijas kodi. Ja tā notiek, pirms zvanīt uz Samsung klientu apkalpošanas centru vai vietējam Samsung izplatītājam, aplūkojiet zemāk redzamo tabulu un pamēģiniet ieteiktos risinājumus.

KODA SIMBOLS

RISINĀJUMS

 

 

 

dE

Pārliecinieties, ka durtiņas ir cieši aizvērtas.

Pārliecinieties, ka durtiņās nav ieķērusies veļa.

 

 

Pārliecinieties, vai ūdens padeves krāns(-i) ir atgriezts(-i).

4E

Pārbaudiet ūdens spiedienu.

Iztīriet ūdens pievada sieta filtrus.

 

 

Pārliecinieties, ka ūdens padeves caurule nav saliekta vai nosprostota.

5E

Iztīriet netīrumu filtru.

Pārliecinieties, ka novadcaurule ir uzstādīta pareizi.

 

 

Veļas radītā slodze nav simetriska. Sadaliet slodzi vienmērīgi. Tikai viena veļas gabala, piem., segas,

UE

 

spilvena vai liela dvieļa, mazgāšana var izraisīt svara nobīdi centrifūgas cikla laikā. Ja noteikt svara

 

 

nobīde, var tikt attēlots ƒ„UE”kļūdas kods.

cE/3E/Uc

Sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.

 

 

 

Ja parādās kodi, kas iepriekš nav norādīti, vai arī ar ieteikto risinājumu neizdodas novērst problēmu, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru vai vietējo Samsung izplatītāju.

Latviešu - 35

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA 06  

Untitled-8 35

 

 

2014-03-18 �� 7:26:42