Používanie ovládacieho panelu

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Volič cyklu

Vyberte rozvrhnutie otáčania a rýchlosť otáčok pre cyklus.

Ďalšie informácie o jednotlivých cykloch nájdete v časti„Používanie voliča cyklu“ na strane 24.

2.Digitálny grafický displej

Zobrazuje zostávajúci čas cyklu prania, všetky informácie o cykloch a chybové kódy.

3.Tlačidlo teploty

Opakovane stláčajte toto tlačidlo, aby ste prechádzali cez dostupné možnosti teploty vody: Studená voda , 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C a 95 ˚C

4.Tlačidlo odstreďovania

Opakovane stláčajte tlačidlo, aby ste prechádzali cez dostupné rýchlosti cyklu odstreďovania.

WF70F5E**4*, WF70F5E**H*

Pozdržať pláchanie,

, 400, 800, 1200, 1400 rpm

WF70F5E**2*, WF70F5E**M*

Podržať pláchanie,

, 400, 800, 1000, 1200 rpm

WF60F4E**2*, WF60F4W**M*

 

 

WF60F4E**0*, WF60F4W**L*

Podržať pláchanie,

, 400, 600, 800, 1000 rpm

 

 

 

Podržať pláchanie: Bielizeň sa nechá nasiaknuť v poslednej vode pláchania. Skôr, ako sa bielizeň Bez indikátora môže vybrať, sa musí spustiť cyklus vypúšťania alebo odstreďovania.

(Ak sú všetky indikátory vypnuté, znamená to cyklus Podržať pláchanie.)

Bez odstreďovania: Bielizeň zostane v bubne a po konečnom vypúšťaní sa nevykoná žiadny cyklus odstreďovania.

Slovenčina - 22

Untitled-11 22

 

 

2014-03-18 �� 7:31:23