3.V prípade potreby pridajte odporúčané množstvo zmäkčovadla látok do oddelenia

pre zmäkčovač .

Nesmiete presiahnuť rysku MAX .

Koncentrované alebo silné zmäkčovadlá tkanín a aviváž sa musia pred pridaním do priečinka rozriediť s malým množstvom vody (zabráni to zablokovaniu prietoku).

UPOZORNENIE: Do priečinka na zmäkčovač tkanín nepridávajte práškový ani tekutý prací prostriedok.

4.Pri použití funkcie predpierania pridajte odporúčané množstvo pracieho

prostriedku pre bielizeň do priečinka pre predpieranie

.

5.Zatlačením zavrite zásuvku na prací prostriedok.

Dajte pozor, aby zmäkčovač tkanín nevytiekol, keď zatvárate zásuvku na prací prostriedok po pridaní zmäkčovača tkanín do priečinka na zmäkčovač.

Používanie tekutého pracieho prostriedku (vybrané modely)

Ak chcete používať tekutý prací prostriedok, umiestnite vodiaci prvok na tekutý prací prostriedok do priečinka na hlavné pranie a prací prostriedok nalejte do priečinka na hlavné pranie. Nesmiete presiahnuť rysku MAX na vodiacom prvku pre tekutý prací prostriedok.

Vodiaci prvok na tekutý prací prostriedok vložte až po tom, ako odstránite

 

zásuvku na prací prostriedok z práčky po stlačení uvoľňovacej páčky (A).

Po vypraní môže v zásuvke na prací prostriedok zostať trocha tekutiny.

UPOZORNENIE:

Keď používate tekutý prací prostriedok, nepoužívajte funkciu predprania.

Keď používate prací prášok, vyberte vodiaci prvok na tekutý prací

A

 

 

prostriedok.

 

Slovenčina - 20

Untitled-11 20

 

 

2014-03-18 �� 7:31:23