Veaotsing ja teabekoodid

Kontrollige, kui teie pesumasin...

PROBLEEM

LAHENDUS

 

 

 

 

Kontrollige, kas pesumasin on vooluvõrguga ühendatud.

Ei käivitu

Kontrollige, kas luuk on korralikult kinni.

Kontrollige, kas vee sissevõtukraan(id) on lahti.

 

 

Kontrollige, kas vajutasite käivitamise/peatamise nuppu.

 

Keerake veevarustus sisse.

Seadmes pole vett või seda

Kontrollige, ega veevoolik pole külmunud.

pole piisavalt

Tõmmake veevoolikud sirgeks.

 

Puhastage vee sissevõtuava võrkfiltrid.

Pärast pesutsükli lõppemist

Kontrollige, kas pesumasin töötab piisava veesurvega.

jääb pesuvahendisahtlisse

Kontrollige, kas pesuvahendit lisatakse pesuvahendisahtli keskmisesse lahtrisse.

pesuvahendit

 

 

 

Kontrollige, kas pesumasin asub tasasel pinnal. Kui pind pole tasane, reguleerige

Vibreerib või teeb liiga valju

 

seadme loodi seadmiseks selle jalgu.

Kontrollige, kas transpordipoldid on eemaldatud.

müra

Kontrollige, ega pesumasin ei puutu kokku mõne teise esemega.

 

 

Kontrollige, kas pesukogus masinas on tasakaalus.

Pesumasin ei väljuta vett ega/

Tõmmake väljalaskevoolik sirgeks. Tõmmake kõverdunud voolikud sirgeks.

või tsentrifuugi

Kontrollige, ega prahifilter pole ummistunud.

Luuk on lukustunud või ei

Luuk ei avane enne kolme minuti möödumist masina seiskumisest või

avane

 

vooluvõrgust eemaldamisest.

 

 

 

Eesti - 34

Untitled-1 34

 

 

2014-03-18 �� 6:17:46