Инсталиране на вашата перална машина

Уверете се, че техникът следва стриктно тези инструкции, за да работи правилно вашата перална машина и да не бъдете изложени на риск от нараняване, когато перете.

Проверка на частите

Разопаковайте внимателно пералната машина и се уверете, че сте получили всички показани по-долу части. Ако вашата перална машина е повредена по време на транспортирането или ако не сте получили всички части, свържете се с център за обслужване на клиенти на Samsung или търговеца на продукти на Samsung.

1

 

1

Освобождаващ лост

 

 

2

 

2

Чекмедже за перилен

 

9

 

препарат

 

 

3

 

3

Контролен панел

 

4

Вратичка

 

10

 

5

Барабан

 

 

 

 

6

Филтър за остатъци

4

11

7

Тръба за аварийно източване

 

 

8

Капак на филтъра

5

 

9

Работна повърхност

 

 

 

 

12

10

Щепсел

6

11

Маркуч за източване

 

7

 

12

Крачета за нивелиране

 

 

8

 

 

 

Гаечен ключТапи за отворите на болтовете*Водач за маркуча (само при някои модели)

Маркуч за подаване на топла вода

Маркуч за подаване на студена водаКутия за течен перилен препарат

(само при някои модели)

Тапи за отворите на болтовете * : Броят на тапите за отворите на болтовете зависи от модела (3 до 5 тапи).

ИНСТАЛИРАНЕ 02  

Български - 11

Untitled-511

 

 

2014-03-18 �� 7:21:58