Roditeljska kontrola

Funkcija Child Lock (Roditeljska kontrola) omogućava zaključavanje dugmadi tako da izabrani ciklus ne može da se izmeni.

Aktiviranje/deaktiviranje

Ako želite da uključite ili isključite funkciju Child Lock (Roditeljska kontrola), istovremeno pritisnite i 3 sekunde zadržite dugmad Temp. i Spin (Centrifuga).

Indikator funkcije„Child Lock (Roditeljska kontrola) “ će zasvetleti kada se funkcija aktivira.

Kada je uključena funckcija Child Lock (Roditeljska kontrola), radi samo dugme Napajanje. Funkcija Child Lock (Roditeljska kontrola) ostaje uključena i kada se napajanje uključi, a zatim isključi ili nakon isključivanja i ponovnog uključivanja kabla za napajanje.

Isključivanje zvuka

Funkcija Sound Off (Isključivanje zvuka) može da se izabere tokom svih ciklusa. Kada se izabere ova funkcija, zvuk se isključuje za sve cikluse. Postavka se zadržava čak i kada se napajanje više puta uključi i isključi.

Aktiviranje/deaktiviranje

Ako želite da aktivirate/deaktivirate funkciju Sound Off (Isključivanje zvuka), istovremeno pritisnite i 3 sekunde zadržite dugmad Spin (Centrifuga) i Option (Opcija).

Indikator funkcije„Sound Off (Isključivanje zvuka) “ će zasvetleti kada se funkcija aktivira.

KORIŠĆENJE 03  

Odloženi kraj

Mašinu za pranje veša možete da podesite tako da automatski završi pranje u određeno vreme, a odloženo vreme može da bude između 3 i 19 sati (u koracima od 1 sata). Prikazani sat pokazuje vreme završetka ciklusa pranja.

1.Uključite dovod vode u mašinu za pranje veša.

2.Dodajte veš u bubanj i pazite da ga ne prepunite.

3.Pritisnite dugme Napajanje da biste uključili mašinu za pranje veša.

4.Dodajte deterdžent i ako je potrebno omekšivač ili deterdžent za pretpranje u odgovarajuće pregrade u fioci.

5.Izaberite odgovarajući ciklus i opcije za opterećenje.

6.Pritiskajte dugme Delay End (Odloženi kraj) dok ne podesite vreme odlaganja.

7.Pritisnite dugme Start/Pauza.

Uključiće se indikator„Delay End (Odloženi kraj) “, a sat će početi da odbrojava dok ne dostigne podešeno vreme.

8.Da biste otkazali funkciju Delay End (Odloženi kraj), isključite mašinu za pranje veša, a zatim je ponovo uključite tako što ćete pritisnuti dugme Napajanje.

Srpski - 25

Untitled-325

 

 

2014-03-18 �� 6:21:24