Instrucţiuni importante privind siguranţa

AVERTIZARE: Pentru a reduce riscurile de incendiu, electrocutare sau vătămări corporale în timpul utilizării maşinii de spălat, respectaţi aceste instrucţiuni de bază referitoare la siguranţă, inclusiv următoarele:

Nu lăsaţi copiii (sau animalele de casă) să se joace în sau pe maşina de spălat. Uşa maşinii de spălat nu se deschide cu uşurinţă din interior, iar copiii se pot răni grav în cazul în care sunt blocaţi înăuntru.

Acest echipament nu trebuie utilizat de către persoanele (inclusiv copiii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau de către persoanele fără experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului în care sunt supravegheate sau instruite corespunzător de către persoana responsabilă pentru siguranţa lor cu privire la utilizarea echipamentului.

Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu echipamentul.

Pentru utilizarea în Europa: Acest dispozitiv poate fi utilizat de copiii cu vârsta de peste 8 ani şi de către persoanele cu capacităţi psihice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experienţă şi cunoştinţe, dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea dispozitivului în siguranţă şi înţeleg pericolele implicate. Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul. Curăţarea şi întreţinerea pot fi efectuate de copii doar sub supraveghere.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de agentul de service al acestuia sau de către o persoană cu calificare similară, pentru a evita riscurile.

Acest echipament trebuie poziţionat astfel încât ştecherul, robinetele de alimentare cu apă şi conductele de scurgere să poată fi accesate cu uşurinţă.

În cazul aparatelor cu orificii pentru ventilaţie la bază, asiguraţi-vă că acestea nu sunt obstrucţionate de un covor.

A se utiliza seturile noi de furtunuri furnizate împreună cu aparatul; nu utilizaţi seturile vechi de furtunuri.

ATENŢIE: Pentru a putea evita pericolele legate de resetarea involuntară a siguranţei termice, acest aparat nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv extern de comutare, cum ar fi un cronometru sau conectat la un circuit care este în mod obişnuit pornit şi oprit de utilităţi.

Română - 5

SIGURANŢĂ PENTRU INFORMAŢII 01  

Untitled-10 5

 

 

2014-03-18 �� 7:30:03