Priključitev dovodne cevi za vodo (določeni modeli)

1.Rdeči pritrdilni element v obliki črke L za dovodno cev za toplo vodo priključite na dovodno odprtino za toplo vodo na hrbtni strani pralnega stroja. Nato ga privijte tako, da del (A) ročno zavrtite v desno.

2. Priključite drugi konec dovodne cevi za toplo vodo na pipo za toplo vodo v

A

umivalniku na enak način, kot ste priključili dovodno cev za hladno vodo.

 

Če želite uporabljati samo hladno vodo, uporabite del v obliki črke Y.

Priključitev cevi za vodo (določeni modeli)

Cev za vodo so izumili zato, da bi popolnoma preprečili puščanje vode.

Blokada za vodo je priključena na cev za vodo in samodejno prekine pretok vode, če je cev poškodovana.

Na blokadi za vodo se prikaže tudi opozorilni indikator (A).

Priključite cev za vodo tako, da na pipo priključite blokado za vodo, kot je prikazano.

A

Priključitev odvodne cevi

Konec odvodne cevi lahko namestite na tri načine:

Prek roba umivalnika:

odvodno cev namestite na višini med 60 cm in 90 cm. Da ostane izlivni del odvodne cevi upognjen, uporabite priloženo plastično vodilo za cev (A). Da se odvodna cev ne bo premikala, pritrdite vodilo na steno s kljuko ali na pipo z vrvico.

(*): 60 ~ 90 cm

A

V odvodni cevi umivalnika

Odvodna cev mora biti nad sifonom umivalnika, tako da je konec cevi najmanj 60 cm nad tlemi.

V stoječi cevi

Priporočamo, da za stoječo pipo uporabite 65 cm visoko navpično cev. Ne sme biti krajša od 60 cm in ne daljša od 90 cm. Da ostane izlivni del odvodne cevi upognjen, uporabite priloženo plastično vodilo za cev (A). Da se odvodna cev ne bo premikala, jo na stoječo cev pritrdite s pritrdilnimi trakovi.

Zahteve za odvod stoječe pipe:

• minimalni premer 5 cm,

najmanjša zmogljivost odvajanja vode 60 litrov na minuto.

(*): 60 ~ 90 cm

Slovenščina - 17

NASTAVITEV 02  

Untitled-717

 

 

2014-03-18 �� 4:07:01