3.Če je potrebno, dodajte priporočeno količino mehčalca v razdelek za mehčalec .

Ne polnite višje od oznake za MAKSIMUM .

Koncentrirano pralno sredstvo ali gost mehčalec morate, preden ga daste v razdelek, razredčiti z vodo (to preprečuje zamašitev cevi).

POZOR: V razdelek za mehčalec

ne dodajajte pralnega praška ali

tekočega detergenta.

4.Pri predpranju dodajte priporočeno količino detergenta v razdelek za predpranje .

5.Dozirno posodo potisnite navznoter in jo tako zaprite.

Pazite, da se pri zapiranju dozirne posode ne razlije mehčalec, ki ste ga dodali v razdelek za mehčalec.

Uporaba tekočega detergenta (pri izbranih modelih)

Če želite uporabljati tekoči detergent, vodilo za tekoči detergent postavite v razdelek za glavno pranje v dozirni posodi in v razdelek za glavno pranje nalijte tekoči detergent. Ne presezite oznake za MAKSIMUM na vodilu za tekoči detergent.

Vodilo za tekoči detergent namestite šele potem, ko odstranite

 

dozirno posodo iz pralnega stroja tako, da pritisnite jeziček (A).

Po pranju lahko v dozirni posodi ostane nekaj tekočega detergenta.

POZOR:

Ko uporabljate tekoči detergent, ne smete uporabljati funkcije

predpranja.

A

Ko uporabljate pralni prašek, odstranite vodilo za tekoči detergent.

Slovenščina - 20

Untitled-720

 

 

2014-03-18 �� 4:07:02