Информативни кодови

Доколку машината за перење не работи исправно, на екранот може да се прикаже информативен код. Доколку се случи ова, ве молиме погледнете ја табелата подолу и пробајте го препорачаното решение пред да се јавите во центарот за кориснички услуги на Samsung или кај вашиот продавач на Samsung.

СИМБОЛ НА КОД

РЕШЕНИЕ

dE

Проверете дали вратата е добро затворена.

Внимавајте алиштата да не се заглават на вратата.

 

 

Проверете дали славината(ите) за довод на вода е отворена.

4E

Проверете го притисокот на водата.

Исчистете ги мрежестите филтри на цревата за довод на вода.

 

 

Проверете дали цревото за довод на вода е превиткано или затнато.

5E

Исчистете го филтерот за остатоци.

Проверете дали цревото за одвод е правилно поврзано.

 

 

Алиштата не се рамномерно распоредени. Прераспределете ги алиштата. Перењето

UE

 

на едно парче облека т.е. ќебе, перница или голема крпа, може да предизвика

 

поместување на тежината за време на циклусот со центрифуга. Ако дојде до

 

 

 

 

поместување на тежината, можно е да се пријави кодот за грешка “UE”.

cE/3E/Uc

Обратете се во центарот за кориснички услуги на Samsung.

Во случај на код што не е прикажан погоре, или доколку со предложеното решение не се отстранува проблемот, обратете се во центарот за кориснички услуги на Samsung или кај вашиот продавач на Samsung.

Македонски - 35

ПРОБЛЕМИ НА ОТСТРАНУВАЊЕ 06

Untitled-935

 

 

2014-03-18 �� 7:28:23