Korišćenje kontrolne table

1

2

3

4

5

6

7

8

1.Regulator ciklusa

Izaberite način okretanja i brzinu centrifuge za ciklus.

Više informacija o svakom ciklusu potražite u odeljku„Korišćenje regulatora ciklusa“ na stranici 24.

2.Digitalni grafički ekran

Prikazuje preostalo vreme trajanja ciklusa pranja, sve informacije o ciklusu i kodove greški.

3.Dugme Temp.

Pritiskajte ovo dugme više puta da biste pregledali dostupne opcije za temperaturu vode: Hladna voda , 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C i 95 ˚C

4.Dugme Spin (Centrifuga)

Pritiskajte ovo dugme više puta da biste pregledali dostupne brzine za ciklus centrifuge.

WF70F5E**4*, WF70F5E**H*

Ispiranje sa zadržavanjem,

, 400, 800, 1200, 1400 rpm

WF70F5E**2*, WF70F5E**M*

Ispiranje sa zadržavanjem,

, 400, 800, 1000, 1200 rpm

WF60F4E**2*, WF60F4W**M*

 

 

WF60F4E**0*, WF60F4W**L*

Ispiranje sa zadržavanjem,

, 400, 600, 800, 1000 rpm

 

 

 

Ispiranje sa zadržavanjem: Veš ostaje potopljen u poslednjoj vodi za ispiranje. Morate da Bez indikatora pokrenete ciklus ceđenja ili centrifuge da biste izvadili veš.

(Kada su svi indikatori isključeni, u toku je funkcija Rinse Hold (Ispiranje sa zadržavanjem).)

Bez centrifuge: Veš ostaje u bubnju, a centrifuga se ne pokreće nakon poslednjeg ispuštanja vode.

Srpski - 22

Untitled-322

 

 

2014-03-18 �� 6:21:23