3.Sipajte preporučenu količinu omekšivača za tkanine u pregradu za omekšivač ako je potrebno.

Nemojte da premašujete liniju MAKS. .

Koncentrovan ili gust omekšivač za tkaninu morate da rastvorite u maloj količini vode pre nego što ga sipate u pregradu (sprečava zapušavanje odvoda).

OPREZ: Nemojte da dodajete deterdžent u prahu ili tečni deterdžent u pregradu za omekšivač .

4.Kada koristite funkciju Prewash (Pretpranje), dodajte preporučenu količinu

deterdženta za veš u pregradu za deterdžent za pretpranje .

5.Gurnite fioku za deterdžent da biste je zatvorili.

Budite pažljivi kako ne bi došlo do prelivanja omekšivača za tkaninu prilikom zatvaranja fioke za deterdžent, a nakon dodavanja omekšivača u pregradu.

Korišćenje tečnog deterdženta (određeni modeli)

Da biste koristili tečni deterdžent, postavite vođicu za tečni deterdžent u pregradu za deterdžent za glavno pranje u fioci za deterdžent i sipajte tečni deterdžent u pregradu za glavno pranje. Nemojte da premašujete liniju MAKS. na vođici za tečni deterdžent.

Stavite vođicu za tečni deterdžent tek kada uklonite fioku za

deterdžent iz mašine za pranje veša tako što ćete pritisnuti ručicu za otpuštanje (A).

Nakon pranja, deo tečnog deterdženta može da ostane u fioci za deterdžent.

OPREZ:

A

Nemojte da koristite funkciju Prewash (Pretpranje) kada koristite tečni deterdžent.

Uklonite vođicu za tečni deterdžent kada koriste deterdžent u prahu.

Srpski - 20

Untitled-320

 

 

2014-03-18 �� 6:21:23