Údržba pračky

Oprava zamrzlé pračky

Pokud teplota klesne pod bod mrazu a pračka zamrzne, postupujte následujícím způsobem:

1.Odpojte pračku od elektrické zásuvky.

2.Nalijte na vodovodní kohout teplou vodu, aby se uvolnily hadice přívodu vody.

3.Uzavřete přívod vody do pračky.

4.Odpojte hadici přívodu vody a ponořte ji do teplé vody.

5.Nalijte teplou vodu do bubnu pračky a ponechte ji 10 minut stát.

6.Znovu připojte hadici přívodu vody k pračce a vodovodnímu kohoutu a zkontrolujte, zda přívod vody a vypouštění fungují normálně.

Skladování pračky

V případě, že je nutné pračku na delší dobu uskladnit, měli byste ji vypustit a odpojit. Zbytková voda ponechaná v hadicích a ve vnitřních částech pračky před uskladněním může pračku poškodit. Pračku k uskladnění připravíte následujícím způsobem:

1.Pomocí Cycle Selector (Volič cyklu) vyberte cyklus 15’ Quick Wash (15minutový rychlý program) a spusťte pračku bez vloženého prádla.

2.Odpojte pračku od elektrické zásuvky.

3.Uzavřete přívod vody do pračky.

4.Odpojte všechny přívodní hadice vody a uložte je na bezpečné místo, kde budou snadno k dispozici, až budete chtít pračku opět používat.

5.Ponechejte dvířka pračky otevřená, aby mohl dovnitř bubnu proudit vzduch.

Skladujete-li pračku v teplotách pod bodem mrazu, nechte ji před dalším použitím dostatečně dlouhou dobu v klidu, aby roztála veškerá zbylá voda v pračce.

Rovněž doporučujeme, abyste ručně pomocí nouzové vypouštěcí hadice vypustili pračku a tak odstranili veškerou zbytkovou vodu.

Čeština - 33

ÚDRŽBA 05  

Untitled-233

 

 

2014-03-18 �� 6:19:48