Fleta e makinave larëse për përdorim shtëpiak

Dizajni dhe specifikimet mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak për qëllim të përmirësimit të cilësisë.

Sipas rregullores (BE) nr. 1061/2010

Samsung

 

 

 

 

 

WF70F5E*N4*

 

WF70F5E*N2*

Emri i modelit

 

 

 

WF70F5E*NH*

 

WF70F5E*NM*

 

 

 

WF70F5E*Z4*

 

WF70F5E*Z2*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WF70F5E*ZH**

 

WF70F5E*ZM*

Kapaciteti

 

 

kg

 

7

Efikasiteti i energjisë

 

 

 

 

 

 

A + + + (efikasiteti më i lartë) deri në D (efikasiteti më i ulët)

 

 

A++

Konsumi i energjisë

 

 

 

 

 

 

Konsumi vjetor i energjisë (AE_C) 1)

 

 

kWh/vit

 

184

 

 

 

 

 

 

 

Konsumi i energjisë (E_t.60) Të pambukta me 60 ˚C me ngarkesë

 

kWh

 

0,98

të plotë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumi i energjisë (E_t.60.1/2) Të pambukta me 60 ˚C me

 

kWh

 

0,79

ngarkesë të plotë

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumi i energjisë (E_t.40.1/2) Të pambukta me 40 ˚C me

 

kWh

 

0,60

ngarkesë të pjesshme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energjia e llogaritur për modalitetin fikur (P_o)

 

 

W

 

0,48

 

 

 

 

 

 

 

 

Energjia e llogaritur për modalitetin ndezur (P_l)

 

 

W

 

5

Konsumi vjetor i ujit (AW_c) 2)

 

 

L/vit

 

9400

Kategoria e efikasitetit të centrifugimit 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A (më efikasi) deri në G (më pak efikasi)

 

 

 

 

B

Shpejtësia maksimale e centrifugës

 

 

rpm

1400

 

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagështia e mbetur

 

 

%

53

 

56

Programet me të cilat lidhet informacioni në etiketë dhe në fletë

 

Të pambukta 60°C dhe 40°C + Intensive 4)

Kohëzgjatja e programit standard

 

 

 

 

 

 

Të pambukta 60 °C me ngarkesë të plotë

 

 

minuta

 

240

 

 

 

 

 

 

 

 

Të pambukta 60 °C për ngarkesë të pjesshme

 

 

minuta

 

212

Të pambukta 40 °C me ngarkesë të pjesshme

 

 

minuta

 

172

 

 

 

 

 

 

 

 

Koha e llogaritur për modalitetin ndezur

 

 

minuta

 

2

Emetimet e zhurmës në ajër

 

 

 

 

 

 

Larje

 

 

dB (A) re 1 pW

62

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrifugim

 

 

dB (A) re 1 pW

79

 

76

Përmasat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lartësia

 

mm

 

850

Përmasat e njësisë

 

Gjerësia

 

mm

 

600

 

 

Thellësia 5)

 

mm

 

550

Pesha neto

 

 

kg

 

64

 

 

 

 

 

 

 

Pesha bruto

 

 

kg

 

66

Pesha e paketimit

 

 

kg

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Presioni i ujit

 

 

kPa

 

50-800

Lidhja elektrike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensioni

 

 

V

 

220-240

 

 

 

 

 

 

 

Konsumi i energjisë

 

 

W

 

2000-2400

 

 

 

 

 

 

 

Frekuenca

 

 

Hz

 

50

Emri i Kompanisë

 

 

 

Samsung Electronics Co., Ltd.

Shqip - 38

Untitled-738

 

 

2014-03-18 �� 7:25:03