Depanarea şi codurile de informare

Verificaţi aceste puncte dacă maşina dumneavoastră de

spălat...

PROBLEMĂ

SOLUŢIE

 

 

 

 

Asiguraţi-vă că maşina de spălat este conectată la alimentarea cu energie electrică.

Nu porneşte

Asiguraţi-vă că uşa este bine închisă.

Asiguraţi-vă că robinetele de alimentare cu apă sunt deschise.

 

 

Asiguraţi-vă că aţi apăsat butonul Pornire/Pauză.

 

Porniţi alimentarea cu apă.

Nu are apă sau aceasta este

Asiguraţi-vă că furtunul de alimentare cu apă nu este îngheţat.

insuficientă

Îndreptaţi furtunurile de alimentare cu apă.

 

Curăţaţi filtrele sită de la furtunurile de alimentare cu apă.

În sertarul pentru detergent

Asiguraţi-vă că maşina de spălat funcţionează cu presiune suficientă a apei.

rămâne detergent după

Asiguraţi-vă că detergentul este introdus în centrul sertarului pentru detergent.

încheierea ciclului de spălare

 

 

 

Asiguraţi-vă că maşina de spălat este aşezată pe o suprafaţă plană. Dacă suprafaţa nu

Vibrează sau este prea

 

este plană, reglaţi picioruşele maşinii de spălat pentru a o echilibra.

Asiguraţi-vă că bolţurile pentru transport au fost îndepărtate.

zgomotoasă

Asiguraţi-vă că maşina de spălat nu atinge niciun alt obiect.

 

 

Asiguraţi-vă că rufele sunt distribuite uniform.

Maşina de spălat nu realizează

Îndreptaţi furtunul de evacuare. Îndreptaţi furtunurile răsucite.

evacuarea apei şi/sau

Asiguraţi-vă că filtrul de scame nu este înfundat.

centrifugarea

 

 

Uşa este blocată sau nu se

Uşa nu se va deschide decât la 3 minute de la oprirea maşinii sau de la deconectarea

deschide.

 

alimentării cu energie electrică.

 

 

 

Română - 34

Untitled-10 34

 

 

2014-03-18 �� 7:30:10