Pesumasina hooldamine

Külmunud pesumasina parandamine

Kui temperatuur langeb alla nulli ja teie pesumasin jäätub, tehke järgmist.

1.Eemaldage pesumasin vooluvõrgust.

2.Veevooliku(te) vabastamiseks kallake sooja vett veekraanile.

3.Lülitage pesumasina veevarustus välja.

4.Eemaldage veevoolik ja hoidke seda soojas vees.

5.Valage pesumasina trumlisse sooja vett ja hoidke seda seal umbes 10 minutit.

6.Ühendage veevoolik pesumasinaga ja kontrollige, kas veevarustus ja äravool toimivad normaalselt.

Pesumasina hoiundamine

Kui teil on tarvis pesumasinat pikema aja vältel kasutamata hoiundada, tuleks vesi seadmest välja lasta ja see vooluvõrgust lahti ühendada. Kui kasutuseta pesumasina voolikutesse või seadme sisse jääb vett, võib see masinat kahjustada. Valmistage oma pesumasin hoiundamiseks ette järgmisel viisil.

1.Keerake tsüklivalijat, et valida tsükkel 15’ Quick Wash (15 minuti kiirpesu), ja laske pesumasinal töötada selle tsükli jooksul ilma pesuta.

2.Eemaldage pesumasin vooluvõrgust.

3.Lülitage pesumasina veevarustus välja.

4.Eemaldage kõik veevoolikud ja hoidke neid kindlas kohas, kust neid on kerge kätte saada, kui soovite oma pesumasinat uuesti kasutada.

5.Jätke pesumasina luuk lahti, et lasta õhul trumlis ringelda.

Kui pesumasin on seisnud külmas, laske sinna jäänud veel üles sulada ja enne uuesti kasutamist välja voolata.

Soovitame pesumasina käsitsi tühjendada, kasutades hädaolukorra äravooluvoolikut. Sellega eemaldate pesumasinast kogu jääkvee.

Eesti - 33

HOOLDAMINE 05  

Untitled-1 33

 

 

2014-03-18 �� 6:17:46