Jei įrenginys ilgai nenaudojamas arba jei griaudi ar žaibuoja, ištraukite maitinimo laido kištuką.

Priešingu atveju gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

Įprietaisą patekus pašalinei medžiagai, ištraukite maitinimo kištuką ir susiekite su artimiausiu„Samsung“ techninės priežiūros centru.

• Dėl to gali ištikti elektros smūgis arba kilti gaisras.

PERSPĖJIMAS. PERSPĖJIMAI dėl naudojimo

Kai skalbyklė užteršta pašalinėmis medžiagomis, pavyzdžiui, skalbikliais, nešvarumais, maisto atliekomis ir pan., ištraukite maitinimo kištuką ir išvalykite skalbyklę drėgna ir minkšta šluoste.

Priešingu atveju gali atsirasti dėmių, prietaisas gali deformuotis, sugesti ar surūdyti.

Dėl stipraus smūgio priekinis stiklas gali sudužti. Naudodami skalbyklę būkite atsargūs.

Sudužus stiklui galite susižeisti.

Po vandens tiekimo trikties ar iš naujo prijungus vandens tiekimo žarną, čiaupą atsukite lėtai.

Po ilgalaikio nenaudojimo čiaupą atsukite lėtai.

Vandens tiekimo žarnoje arba vandens vamzdyje esantis oro slėgis gali pažeisti detalę ar sukelti vandens nuotėkį.

Jei veikimo metu įvyksta vandens išleidimo klaida, patikrinkite, ar nėra problemų išleidžiant vandenį.

Jei skalbyklė naudojama užtvindyta dėl vandens išleidimo problemos, dėl elektros nuotėkio galimas elektros smūgis arba gaisras.

Sukiškite skalbinius į skalbyklę giliai, kad jie neįstrigtų durelėse.

Skalbiniams įstrigtus durelėse skalbiniai arba skalbyklė gali būti sugadinta arba atsirasti vandens nuotėkis. Įsitikinkite, kad čiaupas užsuktas, kai skalbyklė nenaudojama.

Įsitikinkite, kad ant vandens tiekimo žarnos jungties esantys varžtai tinkamai priveržti.

To nepadarius, galima žala turtui ar sužalojimai.

Žiūrėkite, kad guminis tarpiklis ir priekinių durelių stiklas nebūtų užterštas pašalinėmis medžiagomis (pvz., atliekomis, siūlais, plaukais ir kt.)

Jei ant durelių yra prilipusių pašalinių medžiagų arba jei durelės ne iki galo uždarytos, gali atsirasti vandens nuotėkis.

Atsukite čiaupą ir prieš gaminio naudojimą patikrinkite, ar vandens tiekimo žarnos jungtis tvirtai priveržta ir nėra vandens nuotėkio.

Jei varžtai ar vandens tiekimo žarnos jungtis atsilaisvinusi, gali atsirasti vandens nuotėkis.

Gaminys, kurį įsigijote, skirtas naudoti tik buityje.

Gaminio naudojimas verslo tikslais laikomas netinkamu. Tokiu atveju gaminiui netaikoma standartinė„Samsung“ garantija ir „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už gedimus ar žalą dėl netinkamo naudojimo.

Nestovėkite ant prietaiso ir nedėkite ant jo daiktų (pvz., skalbinių, uždegtų žvakių, uždegtų cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių objektų ir pan.).

Dėl to galimas elektros smūgis, gaisras, problemos su gaminiu arba sužalojimai.

Nepurkškite ant įrenginio paviršiaus lakių medžiagų, pvz., insekticidų.

Būdami kenksmingi žmonių sveikatai, jie taip pat gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ar problemas su gaminiu.

Nestatykite šalia skalbyklės objektų, skleidžiančių elektromagnetinį lauką.

Sugedus įrenginiui galite susižeisti.

Skalbimo ar džiovinimo esant karštai temperatūrai ciklo metu vanduo yra karštas. Nelieskite jo.

Galite nusideginti ar susižeisti.

Neskalbkite, negręžkite ir nedžiovinkite vandeniui atsparių užvalkalų, kilimėlių ar rūbų(*), nebent jūsų įrenginys turi specialų šių objektų skalbimo ciklą.

(*): vilnonė patalynė, apdangalai nuo lietaus, žvejybos liemenės, slidinėjimo kelnės, miegmaišiai, neperšlampamos sauskelnės, sportiniai kostiumai ir dviračio, motociklo, automobilio apdangalai ir pan.

Neskalbkite storų ar kietų kilimėlių, net jei skalbimo mašinos ženklas yra priežiūros etiketėje. Galite susižaloti ar sugadinti

Lietuvių kalba - 8

Untitled-8 8

 

 

2014-03-18 �� 4:08:47