Prima spălare

Înainte de a spăla rufe pentru prima dată, trebuie să parcurgeţi un ciclu complet în gol (respectiv fără rufe).

1.Porniţi alimentarea cu apă a maşinii de spălat.

2.Adăugaţi puţin detergent în compartimentul de detergent pentru spălarea principală din sertarul pentru detergent.

3.Apăsaţi pe butonul Alimentare pentru a porni alimentarea.

4.Rotiţi Cycle Selector (Selectorul de ciclu) pentru a selecta ciclul Rinse+Spin (Clătire+Centrifugare).

5.Apăsaţi butonul Pornire/Pauză.

Această procedură va elimina orice urme de apă rămase în tambur de la rularea testelor de la producător.

Instrucţiuni de bază

1.Porniţi alimentarea cu apă a maşinii de spălat.

2.Introduceţi rufele răsfirate în tambur, fără a-l umple excesiv.

ATENŢIE: Nu supraîncărcaţi maşina de spălat. Pentru a determina capacitatea de încărcare pentru fiecare tip de rufe, consultaţi secţiunea„Determinarea capacităţii de încărcare” de la pagina 29.

Nu spălaţi articole impermeabile cu un ciclu normal, ci folosiţi ciclul Outdoor Care (Îngrijire impermeabile).

3.Închideţi uşa până la zăvorârea acesteia.

ATENŢIE: După un ciclu de spălare, este posibil să rămână urme de detergent în garnitura frontală de cauciuc a maşinii de spălat sau în garnitura uşii. Îndepărtaţi detergentul rămas înainte de a închide uşa, deoarece poate cauza scurgeri de apă.

ATENŢIE: Asiguraţi-vă că rufele nu se prind în uşă, deoarece acest lucru poate produce scurgeri.

4.Apăsaţi pe butonul Alimentare pentru a porni alimentarea. Funcţia Last Memory (Ultima setare memorată)

Atunci când porniţi maşina de spălat, pe panoul de control apare ultima setare utilizată. Totuşi, dacă ultima setare utilizată a fost Rinse+Spin (Clătire+Centrifugare) sau Spin Only (Numai centrifugare), această funcţie nu se aplică.

Dacă rotiţi Cycle Selector (Selectorul de ciclu), chiar şi uşor, după pornirea maşinii de spălat, această funcţie nu se aplică şi panoul de control va fi resetat.

5.Adăugaţi detergent şi, dacă este necesar, balsam sau detergent pentru prespălare în compartimentele corespunzătoare din sertarul de detergent.

6.Selectaţi ciclul şi opţiunile corespunzătoare pentru rufele de spălat. Indicatorii relevanţi se vor aprinde şi pe afişaj va apărea durata estimată a ciclului.

7.Apăsaţi butonul Pornire/Pauză.

ATENŢIE: Nu atingeţi geamul uşii în timpul funcţionării maşinii de spălat. Acesta poate fi fierbinte.

ATENŢIE: Nu deschideţi sertarul pentru detergent sau filtrul de scame în timpul funcţionării maşinii de spălat. Riscaţi să fiţi expus la apă fierbinte sau aburi.

UTILIZARE 03  

Română - 21

Untitled-10 21

 

 

2014-03-18 �� 7:30:07