Pesumasina paigaldamine

ETTEVAATUST! Ärge ühendage toitejuhet vooluvõrguga enne paigaldamise lõpuleviimist.

HOIATUS! Pakendid võivad olla lastele ohtlikud. Hoidke kogu pakkematerjali (plastkotid, polüstüreen jne) lastele kättesaamatus kohas.

SAMM 1. Asukoha valimine

Enne pesumasina paigaldamist veenduge, et paigalduskoht vastab järgmistele tingimustele:

tugev ja ühtlane põrandapind ilma vaiba või ventilatsiooni takistava põrandakatteta;

eemal otsesest päikesevalgusest;

piisava ventilatsiooniga;

ei esine külmakraade (alla 0 ˚C);

eemal soojusallikatest (nt õli või gaasi baasil töötavatest);

tagatud on piisavalt ruumi, et pesumasin ei peaks toetuma oma toitejuhtmele.

SAMM 2. Transpordipoltide eemaldamine

Enne pesumasina paigaldamist tuleb eemaldada seadme tagaküljelt kõik transpordipoldid.

1.Keerake kaasasoleva mutrivõtmega kõik poldid lahti.

(*): valikuline

2. Hoides transpordipolti, tõmmake see läbi ava laia osa välja. Korrake seda kõigi transpordipoltide puhul.

3. Katke augud komplekti kuuluvate poldiaugu katetega.

4.Hoidke kõiki transpordipolte kindlas kohas, kus need on kergesti

kättesaadavad, kui peaksite pesumasina mujale transportima.

Eesti - 14

Untitled-1 14

2014-03-18 �� 6:17:40