Užraktas nuo vaikų

Funkcija Užraktas nuo vaikų leidžia užrakinti mygtukus, kad nebūtų galima pakeisti jūsų pasirinkto skalbimo ciklo.

Įjungimas / išjungimas

Jei norite įjungti arba išjungti funkciją Užraktas nuo vaikų, kartu nuspauskite mygtukus Temp. (Temperatūra) ir Spin (Gręžimas) ir palaikykite 3 sekundes.

Įjungus šią funkciją, užsižiebs indikatorius„Child Lock “ (Užraktas nuo vaikų). Įjungus funkciją Užraktas nuo vaikų, veikia tik mygtukas Maitinimas. Funkcija Užraktas nuo vaikų lieka įjungta net išjungus ir vėl įjungus maitinimą arba atjungus ir vėl prijungus maitinimo laidą.

Išjungtas garsas

Funkciją Išjungtas garsas galima pasirinkti visų ciklų metu. Pasirinkus šią funkciją, garsas išjungiamas visiems ciklams. Net kelis kartus įjungus ir vėl išjungus maitinimą, šis nustatymas išlieka.

Įjungimas / išjungimas

Jei norite įjungti arba išjungti funkciją Išjungtas garsas, kartu nuspauskite mygtukus

Spin (Gręžimas) ir Option (Parinktis) ir palaikykite 3 sekundes.

Įjungus šią funkciją, užsižiebs indikatorius„Sound Off

“ (Išjungtas garsas).

„Delay End“ (Uždelsta skalbimo ciklo pabaiga)

Galite nustatyti skalbyklę, kad automatiškai pabaigtų skalbimą vėliau, pasirinkdami delsą nuo 3 iki 19 valandų (kas 1 val.). Rodoma valanda reiškia skalbimo pabaigos laiką.

1.Įjunkite vandens tiekimą skalbyklei.

2.Laisvai sudėkite skalbinius į būgną, neprikraudami jų per daug.

3.Paspauskite mygtuką Maitinimas, kad įjungtumėte maitinimą.

4.Į atitinkamus skalbimo priemonių stalčiaus skyrius įpilkite skalbiklio, jei reikia, minkštiklio arba pirminio skalbimo priemonės.

5.Parinkite skalbinių partijai ciklą ir parinktis.

6.Pakartotinai spauskite mygtuką Delay End (Uždelsta skalbimo ciklo pabaiga) tol, kol nustatysite delsos laiką.

7.Paspauskite mygtuką Paleidimas / Pristabdymas.

Užsidegs uždelstos skalbimo ciklo pabaigos indikatorius„Delay End

“ (Uždelsta skalbimo ciklo pabaiga) ir laikrodis pradės

skaičiuoti atgal, kol pasieks nustatytą laiką.

 

8.Norėdami atšaukti funkciją„Delay End“ (Uždelsta skalbimo ciklo pabaiga), išjunkite skalbyklę ir vėl ją įjunkite, paspausdami mygtuką Maitinimas.

Lietuvių kalba - 25

NAUDOJIMAS 03  

Untitled-8 25

 

 

2014-03-18 �� 4:08:52