Információkódok

A mosógép meghibásodása esetén információkód jelenhet meg a kijelzőn. Ebben az esetben tanulmányozza az alábbi táblázatot, és próbálja ki a javasolt megoldást, mielőtt felhívná a Samsung ügyfélszolgálatot vagy a kereskedést.

KÓDJEL

MEGOLDÁS

 

 

 

dE

Ellenőrizze, hogy a berendezés ajtaja jól be van-e csukva.

Ellenőrizze, hogy nem szorult-e szennyes az ajtóba.

 

 

Győződjön meg arról, hogy a vízellátó csap(ok) meg van(nak) nyitva.

4E

Ellenőrizze a víznyomást.

Tisztítsa meg a vízellátó tömlő szitaszűrőit.

 

 

Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő nincs-e megcsavarodva vagy eltömődve.

5E

Tisztítsa meg a törmelékszűrőt.

Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő helyesen van-e felszerelve.

 

 

Egyenetlenül oszlik el a mosótöltet. Rendezze át a töltetet. Ha egyetlen darabot, pl.

UE

 

takarót, párnát vagy nagyméretű törölközőt mos, előfordulhat, hogy centrifugálás közben

 

 

egyenetlenné válik a súlyeloszlás, és a kijelzőn megjelenik a„UE” hibakód.

cE/3E/Uc

Forduljon a Samsung ügyfélszolgálatához.

 

 

 

Ha az itt felsoroltaktól eltérő kód jelenik meg, illetve ha a javasolt megoldás nem oldja meg a problémát, forduljon a Samsung ügyfélszolgálatához vagy a Samsung márkakereskedéshez.

Magyar - 35

HIBAELHÁRÍTÁS 06  

Untitled-435

 

 

2014-03-18 �� 6:23:19