Kode z informacijami

Ob okvari pralnega stroja se bo na zaslonu morda pojavila koda z informacijami. V tem primeru si oglejte spodnjo tabelo in poskusite s predlagano rešitvijo, preden se obrnete na Samsungov servisni center ali prodajalca Samsungovih izdelkov.

SIMBOL KODE

REŠITEV

 

 

 

dE

Prepričajte se, da so vrata zaprta.

Prepričajte se, da se perilo ni zapletlo v vrata.

 

 

Prepričajte se, da so dovodne pipe odprte.

4E

Preverite vodni tlak.

Očistite mrežaste filtre dovodnih odprtin za vodo.

 

 

Prepričajte se, da cev za dovod vode ni zavozlana ali zamašena.

5E

Očistite filter.

Prepričajte se, da je odvodna cev pravilno nameščena.

 

 

Perilo ni ustrezno razporejeno. Prerazporedite perilo. Pranje enega kosa, npr. odeje, blazine

UE

 

ali velike brisače, lahko povzroči, da se težišče med ožemanjem spremeni; če pride do

 

 

tega, se lahko prikaže koda napake »UE«.

cE/3E/Uc

Pokličite Samsungov servisni center.

 

 

 

Za informacije o kodah, ki niso naštete zgoraj, ali če predlagana rešitev ne odpravi težave, se obrnite na Samsungov servisni center ali prodajalca Samsungovih izdelkov.

Slovenščina - 35

TEŽAV ODPRAVLJANJE 06  

Untitled-735

 

 

2014-03-18 �� 4:07:05